"Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig"

En intervjustudie blant arbeidstakere med transerfaring og arbeidsgivere i statlig tariffområde.

OsloMet - storbyuniversitetet har, på oppdrag av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten, utarbeidet en rapport om erfaringene til transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statlig tariffområdet. Rapporten gir anbefalinger på tiltak for tilrettelegging.