IA-frokostseminar om sykefravær 10.12.21

Fredag 10. desember 2021 holdt partene i staten et frokostseminar om sykefravær. Grunnet smittesituasjonen ble frokostseminaret kun arrangeret digitalt.

Nett-tv IA-frokostseminar om sykefravær 10.12.21

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter.

Varighet: ca. 1 time og 5 minutter. 

Om programmet

Årsakene til sykefravær er mangfoldige. Det er godt dokumentert at arbeidsforhold har betydning for helse, og dermed også for sykefravær. IA-avtalen har bidratt til at mange virksomheter har blitt gode på tilrettelegging og oppfølging. Kontakten med sykmeldte blir prioritert. Oppfølging krever bred forankring. Engasjerte ledere og godt samarbeid med tillitsvalgte, verneombud – gir resultater.

Her får du høre hva forskningen fra STAMI kan fortelle oss, og du vil få gode eksempler fra Idébanken og Helfo - om hva din virksomhet kan gjøre for å redusere sykefraværet.

Program:

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Marianne Kringlebotn, Akademikerne

09.05 Hva kan vi lære av sykefraværsforskningen?
v/ forskningsdirektør Stein Knardahl, STAMI
Se presentasjon (pdf)

09.25 Hvordan sikre en god tilrettelegging og oppfølging av sykefravær?
v/ Eivind Kaasin, Idebanken
Se presentasjon (pdf)

09.40 Hvordan skape et bedre nærvær under omstilling?
v/ seniorrådgiver Tor Sigmund Brekke, Helfo
Se presentasjon (pdf)

10.00 Takk og farvel

Frokostseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo