Frokostseminar om hjemmekontor 20.10.22

Torsdag 20. oktober 2022 holdt partene i staten et frokostseminar om hjemmekontor. Hva sier forskning om bruk av hjemmekontor? Hvilke erfaringer har partene i staten?

Nett-tv Frokostseminar om hjemmekontor

Se sendingen her

Se sendingen her

lgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Om programmet

Hva kan forskningen kan fortelle oss om bruk av hjemmekontor, og hvilke erfaringer har partene i staten? En leder og en tillitsvalgt forteller om erfaringer.

Arbeidslivet har vært gjennom store endringer de senere årene. Mange har gjort seg nye erfaringer med bruk av hjemmekontor og fjernarbeid. Å møtes sjeldnere på arbeidsplassen, å ha flere digitale/virtuelle møter, og å reise mindre, kan påvirke arbeidsmiljøet. Økt bruk av hjemmekontor stiller nye krav både til ledere og medarbeidere. Relasjonskompetanse og tillitsbasert ledelse, er stikkord som ofte nevnes. Vi vet at et godt samarbeid mellom partene lokalt, er en forutsetning for å lykkes med omstilling. Samtidig gir nye arbeidsformer oss en anledning til å utvikle ny kompetanse og utforske nye måter til å ivareta samfunnsoppdraget. Og det skaper verdifulle erfaringer for fremtiden.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen ved møteleder
v/ Helene Marie Lasse, avdelingsdirektør, arbeidsgiverpolitisk avdeling, Kommunal- og distriktsdepartementet
09.05

Hjemmekontor, arbeidsmiljø og helse: Hva sier forskningen så langt?
v/ Jan Olav Christensen, forsker, og Lars-Kristian Lunde, fagsjef for systematiske kunnskapsoppsummeringer, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Se presentasjon (pdf)

09.35 Hvordan bør ledere følge opp ansatte som jobber «hjemmefra»?
v/Thea Sivertsen, HR- og administrasjonsdirektør, Lånekassen
Se presentasjon (pdf)
09.45 Hvordan bør tillitsvalgte følge opp medlemmer som arbeider «hjemmefra»?
v/ Øyvind Randmæl, leder AVYO i Delta
Se presentasjon (pdf)
09.55 Hjemmekontor – Stort lokalt handlingsrom.
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, arbeidsgiverpolitisk avdeling, Kommunal- og distriktsdepartementet
Se presentasjon (pdf)
10.00 Avslutning

Med forbehold om endringer i programmet. 

Frokostseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo