Frokostseminar om likelønnskartlegging i staten 26.08.22

Fredag 26. august 2022 holdt partene i staten et frokostseminar om likelønnskartlegging i staten der bl.a. rapporten "Statlige virksomheters rapportering om lik lønn for arbeid av lik verdi" ble presentert.

lgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Varighet: 1 time.

Nett-tv Frokostseminar om likelønnskartlegging i staten

Se sendingen her

Se sendingen her

Om programmet

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillings- og diskrimineringsloven er styrket. Alle offentlige arbeidsgivere må annethvert år kartlegge og redegjøre for lønnsforhold fordelt etter kjønn. Partene i staten – det vil si Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne – ga Oslo Economics (OE) i oppdrag å se på hvordan de statlige virksomhetene har arbeidet med likelønnsrapporteringen for 2021. De har i rapporten fra oppdraget dokumentert erfaringene med årsrapportering i 10 statlige virksomheter. I tillegg gir de anbefalinger til hvordan virksomhetene bør gjennomføre nye rapporteringer. Rapporten er også nyttig kunnskap inn mot de lokale lønnsforhandlingene til høsten.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder, Kommunal- og distriktsdepartementet
09.05 Likelønn i statlig tariffområde
v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
09.10 Likelønn; historisk og status i dag
v/Lars-Erik Becken, utredningsleder, Kommunal- og distriktsdepartementet
Se presentasjon (pdf)
09.20 Presentasjon av rapporten "Statlige virksomheters rapportering om lik lønn for arbeid av lik verdi"
v/ Nina Skrove Falch, prosjektleder, og Alexander Huth, senior economist, Oslo Economics
Se presentasjon (pdf)
Se rapporten
09.50 Redegjort, men hva med aktivitetsplikten?
v/ Kristian Solaas, Likestillingsrådgiver, Universitetet i Agder
Se presentasjon (pdf)
10.00 Takk og farvel

Frokostseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo