Statlige virksomheters rapportering om lik lønn for arbeid av lik verdi

Oslo Economics har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten utarbeidet en rapport om utvalgte virksomheters arbeid med likelønnskartleggingen for år 2021

Les hele rapporten her(PDF)