Frokostseminar om fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde 16.6.22

Torsdag 16. juni 2022 holdt partene i staten et frokostseminar der rapporten "Scenarioer for fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde" ble presentert.

Målgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Varighet: 1 time

 

Nett-tv Frokostseminar om fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde

Se sendingen her

Se sendingen her

Om programmet

Høsten 2021 startet Kommunal- og distriktsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat) et prosjekt om fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde. Prosjektet har følgende tre hovedspørsmål:

  1. Hvilke utviklingstrekk kan følge av blant annet pandemien, og hvordan bør/skal disse påvirke fremtidens arbeidsliv?
  2. Hvilke andre aspekter som arbeidsplass/-sted, ledelse, organisering av arbeidet, arbeidsmiljø, IA-arbeid, bærekraft, innovasjon, mv. kan støtte opp om fremtidens arbeidsliv?
  3. Hvordan kan formelle rammebetingelser i statlig tariffområde hemme eller fremme fremtidens arbeidsplass, inkl. blant annet en mer utstrakt bruk av hjemmekontor?

Som en del av prosjektet fikk Rambøll i oppdrag å gjennomføre en scenarioprosess for å synligjøre mulige utviklingstrekk, problematisere rammebetingelser og sette søkelys på partenes mulige roller og ansvar frem til år 2035. På frokostseminaret lanserte Rambøll sin scenariorapport. Tanken er at prosjektet skal inspirere de statlige virksomhetene, samt partene sentralt og lokalt, til å videreutvikle fremtidens arbeidsplass i det statlige tariffområdet.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Lars-Erik Becken, leder av statens partssammensatte IA-gruppe og utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet

09.05 Hvordan videreutvikle fremtidens arbeidsplass i statlig tariffområde
v/ Gunn Karin Gjul, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet

09.15

Presentasjon av rapporten "Scenarioer for fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde"
v/Joakim Olsson, prosjektleder, Iris Maria Makridis og Peder Laumb Stampe, Rambøll
Se presentasjon (pdf)

09.55 Videre arbeid i prosjektet «Fremtidens arbeidsliv» og ny side på Arbeidsgiverportalen
v/ Lars-Erik Becken, leder av statens partssammensatte IA-gruppe og utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet
Se presentasjon (pdf)
10.00 Takk og farvel

Frokostseminaret var et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo