Ny rapport: Hvordan vil fremtidens arbeidsplass se ut?

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Rambøll har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten utarbeidet fire scenarioer for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområdet. – Norsk arbeidsliv er i endring. Denne rapporten gir nyttig kunnskap for å utvikle fremtidens arbeidsplass, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

I 2021 startet Kommunal- og distriktsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten et prosjekt om fremtidens arbeidsliv. Prosjektet skal inspirere de statlige virksomhetene, samt partene sentralt og lokalt, til å videreutvikle fremtidens arbeidsplass i det statlige tariffområdet. Som en del av prosjektet fikk Rambøll i oppdrag å gjennomføre en scenarioprosess. Rapporten «Senarioer for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområde» ble lansert på et frokostseminaret den 16. juni.

Koronasituasjonen har utfordret måten vi jobber på. Det å møtes sjeldnere på arbeidsplassen, ha flere digitale møter og reise mindre, kan påvirke arbeidsmiljøet. Det stiller også nye krav og forventninger til både ledere og medarbeidere, sier Gjelsvik. 

Scenariooppdraget til Rambøll

Rambøll har gjennomført selve scenarioprosessen i prosjektet, ved å se på mulige utviklings­trekk, problematisere rammebetingelser og partenes mulige roller og ansvar frem til år 2035. De har gjennomført dokumentstudier, intervjuer og workshops med nøkkelressurser fra partene sentralt, forskere, tillitsvalgte og HR-ledere i utvalgte virksomheter.

– Jeg synes rapporten er både spennende og engasjerende. Jeg håper at både ledere, medarbeidere og partene sentralt og lokalt i statlige tariffområde blir inspirert til å videreutvikle sin virksomhet og rolle for fremtiden, sier Gjelsvik.

De fire scenariene er knyttet til ulike kompetanse- og ledelsesfilosofier: 

  • tillitsbasert ledelse og breddekompetanse
  • tillitsbasert ledelse og dybdekompetanse.
  • kontroll- og detaljstyring og breddekompetanse
  • kontroll- og detaljstyring og dybdekompetanse.

Rapporten diskuterer også utviklingstrekk og trender som påvirker fremtidens arbeidsliv som mangfold og inkludering, utfordringer knyttet til klima og bærekraft og stadig mer begrensede offentlige budsjetter.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00