Frokostseminar om aktivitets- og redegjørelsesplikten og godt arbeidsmiljø 02.12.22

Fredag 2. desember 2022 holdt partene i staten et frokostseminar om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og hvordan arbeidet med ARP kan være et virkemiddel for et godt arbeidsmiljø.

Nett-tv Frokostseminar om aktivitets- og redegjørelsesplikten og godt arbeidsmiljø

Se sendingen her

Se sendingen her

lgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Om programmet

Aktivitets- og redegjørelsesplikten stiller krav til hvordan virksomhetene skal jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Et godt arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikten kan bidra til å redusere sykefravær og hindre frafall; de to målene som er satt i gjeldende IA-avtale.

Seminaret gir en innføring i aktivitets- og redegjørelsesplikten. I tillegg til at innleggene gir nyttig kunnskap i hvordan virksomhetene kan jobbe med og oppfylle aktivitetspliktene, vil seminaret være spesielt relevant for de som deltar i arbeidet med å utarbeide virksomhetenes årsmeldinger for 2022 (redegjørelsesplikten). Vi tenker her både på ledelsen, HR, tillitsvalgte og verneombud.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen ved møteleder
v/ Stina Hansteen Solhøy, utredningsleder, arbeidsgiverpolitisk avdeling, Kommunal- og distriktsdepartementet
09.05

Praktisering av aktivitets- og redegjørelsesplikten i staten!
v/ Stina Hansteen Solhøy, utredningsleder, arbeidsgiverpolitisk avdeling, Kommunal- og distriktsdepartementet
Se presentasjon

09.15

Aktivitets- og redegjørelsesplikten på 1-2-3
v/ Kirsti Svinø, fagansvarlig hos Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
Se presentasjon

09.40

Hvordan følger HR opp aktivitets – og redegjørelsesplikten?

v/Sissel Avseth, Kriminalomsorgen
Se presentasjon
09.50

Hvordan bør tillitsvalgte delta i arbeidet med å følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten?

v/ Mohamad Mehdi, klinisk sosionom, regiontillitsvalgt for FO, Bufetat Region vest
Se presentasjon
10.00 Avslutning

Frokostseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo