Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten.

Statens personalhåndbok publiseres på Lovdatas åpne nettsted og i Lovdatas løsning for profesjonelle, Lovdata Pro.

Se også:

Varsel om nye personalmeldinger på e-post 

Når det gjøres endringere i SPH, skrives det en personalmelding (PM) for å informere om dette. PM kan også sendes ut for å orientere om andre viktige nyheter. Gjennom Lovdatas side er det mulig å abonnere på varsel om nye personalmeldinger på e-post.