Webinar om hjemmekontor for statsansatte 11.11.2020

Onsdag 11. november 2020 holdt partene i staten et webinar om hjemmekontor for statsansatte.

Se opptak av sendingen her:

Nett-tv Webinar om hjemmekontor for statsansatte 11.11.2020

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for møtet var personalansvarlig i virksomheten, ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Fra den 13. mars fikk de fleste ansatte i staten hjemmekontor. Noen har arbeidet hjemmefra under hele pandemien, mens andre har hatt perioder tilbake på arbeidsplassen. I november kom nye innstramminger. Mye tyder på at hjemmekontor blir den nye normen, i hvert fall en stund ut i 2021.

Bruken av hjemmekontor har satt fjernledelse, HMS, arbeidsmiljø og nye kommunikasjonsplattformer på dagsorden. Kanskje endres måten vi organiserer arbeidslivet på for godt? Webinaret rettet søkelyset på mulige utfordringer med hjemmekontor og tips til praktisering. Vi ble presentert for erfaringer fra statlige virksomheter, i tillegg til å få belyst mulige konsekvenser for arbeidsmiljø og helse.

Program:

 • Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda
  v/ Marianne Kringlebotn, Forhandlingssjef i Econa - Akademikerne

 • Pandemien og departementenes ansvar for egen sektor (sektorprinsippet)
  v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Da statsforvaltningen flyttet hjem
  Statsansatte er kjent for å ha høyt jobbengasjement. Hvordan påvirket det vår måte å jobbe på da samfunnsoppdraget brått skulle løses fra kjøkkenbordet? Innlegget er blant annet inspirert av en undersøkelse gjort av DFØ. Du kan lese rapporten om undersøkelsen her.
  v/ Marianne K. Sørtømme, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  Se presentasjonen i pdf

 • Med jobben på hjemmebane: Hvordan lykkes med hjemmekontor?
  Patentstyret deler sine erfaringer etter åtte måneder med hjemmekontor og reflekterer rundt veien videre.
  v/ Marianne Rørvik, avdelingsdirektør for Virksomhetsstyring, Patentstyret
  Se presentasjonen i pdf

 • Konsekvenser av covid-19 for arbeidsmiljø og helse - med spesielt fokus på «hjemmearbeid»
  Potensielle konsekvenser vil bli diskutert og belyst basert på allerede etablert kunnskap om psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og helse (for eksempel om organisasjonsendring, digitalisering, fjernarbeid/fjernledelse, sosial samhandling på arbeidsplassen, etc.).
  v/ Håkon Johannessen, forsker, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
  Se presentasjonen i pdf

Webinaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo