Frokostmøte om IA-avtalen i staten 10.10.2019

Torsdag 10. oktober 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

Banner for inkluderende arbeidsliv i staten
Foto: Vasyl - stock.adobe.com

Målgruppen for møtet var: ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Vi ønsket å rette søkelyset på hva som er nytt i IA-avtalen. Hva betyr IA-avtalen for statlige virksomheter og hvilke ordninger kan virksomhetene benytte seg av i fremtiden?

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen
v/ konferansier Marianne Kringlebotn, Akademikerne
09.05 IA-avtalen 2019-2022
v/ statssekretær Vegard Einan, Arbeids- og sosialdepartementet
09.20 IA-avtalen i staten
v/ avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Se presentasjonen i pdf
09.30 Nytt eksperttilskudd og rollen til NAV Arbeidslivssenter
v/ seniorrådgiver Jostein Fredriksen, IA-kontoret - NAV//Arbeids- og velferdsdirektoratet
Se presentasjonen i pdf
10.00 Kunnskapsbasert forebygging - Arbeidsmiljø handler om arbeid
v /kommunikasjonsdirektør Sture Rolfheim-Bye, Statens arbeidsmiljøinstitutt
Se presentasjonen i pdf
10.30 Takk og farvel

Frokostmøtet kan sees i opptak på nett-tv.

Nett-tv Frokostmøte om IA-avtalen i staten

Se sendingen her

Se sendingen her

Arrangementet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat. 

Partenes logo