Nettseminar om seniorpolitikk i staten 18.02.2021

Torsdag 18. februar 2021 holdt partene i staten et nettseminar om seniorpolitikk i staten.

Målgruppen for nettseminaret var personalansvarlig i virksomheten, ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Varighet:  Ca. 1 time og 9 minutter. Se opptak her.

Nett-tv Nettseminar om seniorpolitikk i staten 18.02.2021

Se sendingen her

Se sendingen her

Om programmet

IA-avtalen har som ett av sine mål å redusere frafallet i arbeidslivet. Det er utarbeidet to indikatorer: «frafall etter langtidssykmelding» og «frafall ved tidligpensjonering». Sistnevnte følger opp seniormålet som har ligget i IA-avtalene siden den første avtalen i 2001.

Senter for seniorpolitikk har, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som medfinansiør, gitt Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet, i oppdrag å gjennomføre et forskningsprosjekt på seniorpolitikk innenfor sentralforvaltningen i staten. Prosjektet har hatt to forskningsspørsmål:

 1. Hvilke kvaliteter ved arbeidet i offentlig sentralforvaltning er avgjørende for om seniorer ønsker å stå i jobben?
 2. Hva er mulige sammenhenger mellom motivasjon for å fortsette i jobben, bruk og utvikling av kompetanse og organisatoriske forhold som ledelse, omorganisering og endrede arbeidsoppgaver?

Rapporten fra forskningsprosjektet ble presentert under nettseminaret. Ellers fikk vi innlegg fra Senter for seniorpolitikk og fra Riksrevisjonen som drøftet sin satsning overfor egne seniorer.

Program:

 • Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda
  v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Se presentasjon i pdf

 • Seniorer i offentlig sentralforvaltning: Kompetanse og motivasjon for å stå i jobb 
  Forskerne presenterer resultater fra sin undersøkelse om hvordan seniorer oppfatter sin arbeidskraft og kompetanse som ressurser i sentralforvaltningen og deres motivasjon for å stå i jobb.
  v/ Mari Holm Ingelsrud og Anders Underthun, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
  Se presentasjon i pdf

  Finn rapporten "Seniorer i statlig sentralforvaltning: Kompetanse, motivasjon og planer for pensjonering" på Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMets nettsted.

 • Seniorperspektiver i personalpolitikk og ledelse
  Politiske intensjoner og hverdagsrealiteter, utfordringer og muligheter.
  v/ Roger Moen, fagsjef i Senter for seniorpolitikk
  Se presentasjon i pdf

 • Raushet, fleksibilitet og arbeidsglede. Muligheter der du er i livet. Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk hos Riksrevisjonen
  v/ Ann Margaret Løseth, avdelingsdirektør, Riksrevisjonen
  Se presentasjon i pdf

Nettseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo