Frokostseminar 28.02.24: om emosjonelle belastninger i arbeidslivet

Onsdag 28. februar holdt partene i staten et frokostseminar om emosjonelle belastninger i yrker som jobber med og for mennesker.

Nett-tv Frokostseminar 28.02.24: om emosjonelle belastninger i arbeidslivet

Se sendingen her

Se sendingen her

 
 
lgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Om programmet

Det blåser en psykososial arbeidsmiljøvind over arbeidslivet i Norge. Partene i arbeidslivet står sentralt i utviklingen av et felles språk og nye verktøy på området. Emosjonelle belastninger i yrker som jobber med og for mennesker er en undervurdert psykososial risikofaktor. Målet er at flere virksomheter skal jobbe systematisk med de psykososiale risikofaktorene som kan gi oss bedre arbeidshelse, lavere sykefravær og frafall og en økonomisk gevinst for samfunnet.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling

09.00 Velkommen og hvorfor sentrale parter ønsker å sette søkelys på de emosjonelle belastningene ansatte i staten som jobber med publikumskontakt kan oppleve. 
v/Andrea Mandt, seniorrådgiver i Unio
09.05 Emosjonelle belastninger i yrker som jobber med og for mennesker
v/ Henrik Dahle, advokat og fagsjef i Unio

Sintef gjennomførte i 2023, på vegne av Unio, en stor undersøkelse på emosjonelle belastninger blant lærere, sykepleiere, politi og fysioterapeuter. Rapporten har betydelig overføringsverdi til andre yrker som jobber tett med andre mennesker. Vi får en kort innføring i de viktigste funnene.

Se presentasjon (pdf)
09.20 Når følelser er en del av arbeidet: Psykososialt arbeidsmiljø, emosjonelle krav og emosjonell dissonans.
v/ stipendiatene Sana Parveen og Rigmor Knutsen, STAMI

Vi får et innblikk i hva forskningen sier om emosjonelle krav, relasjon til helseutfall, og forebygging av negativ effekt på ansattes helse gjennom systematisk arbeidsmiljøarbeid.

Se presentasjon (pdf)
10.00

Takk og farvel

Frokostseminaret var et samarbeid mellom Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partene i staten sine logoer

Strømming:

Arrangementet filmes (strømmes) av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.

Her kan også videofilen lastes ned i etterkant.