Frokostseminar om betydningen av teknologi og kontorløsninger for helse og psykososialt arbeidsmiljø

Torsdag 1. juni 2023 holdt partene i staten et frokostseminar om betydningen av teknologi og kontorløsninger for helse og psykososialt arbeidsmiljø.

Nett-tv Betydningen av teknologi og kontorløsninger for helse og psykososialt arbeidsmiljø

Se sendingen her

Se sendingen her

lgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Om programmet

Frokostseminaret tok for seg faktorer i en arbeidssituasjon som kan ha betydning for arbeidsmiljøet og helsen. Vi rettet søkelys på to ulike sammenhenger; mellom fleksibilitet/frihet og tilgjengelighetskrav og mellom kontorløsninger og sykefravær. Hva sier forskningen og hvilke implikasjoner har dette i et arbeidsmiljø- og helseperspektiv? Kommunal- og distriktsdepartementet orienterte til slutt om IA-avtalen fremover mot 2025.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Iril Myrvang Gjørv, seniorrådgiver, Unio

09.05 Fleksibilitet og frihet eller technostress og tilgjengelighetskrav?
v/ Jan Olav Christensen, seniorforsker, STAMI
Se presentasjon (pdf)

09.30 Kontorløsninger og sykefravær – hva sier forskningen om sammenhengen og hvilke implikasjoner har dette for kontorløsninger i et arbeidsmiljø- og helseperspektiv?
v/ Randi Hovden Borge, doktorgradsstipendiat, STAMI
Se presentasjon (pdf)

09.55 IA – avtalen fremover mot 2025
v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder, Kommunal- og distriktsdepartementet
Se presentasjon (pdf)

10.00 Takk og farvel

Frokostseminaret var et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo