Frokostseminar 08.01.24: Alltid på - Hva nå? Dilemmaer med hybride og fleksible arbeidstidsmønstre

Mandag 8. januar holdt partene i staten et frokostseminar om erfaringer med hjemmearbeid, fleksible arbeidstidsmønster og muligheten for å være frakoblet!

Nett-tv Alltid på - Hva nå? Dilemmaer med hybride og fleksible arbeidstidsmønstre

Se sendingen her

Se sendingen her

lgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Om programmet

Seniorforskere Tanja Nordberg og Wendy Nilsen fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet presenterte oppdatert kunnskap med utgangspunkt i tre større forskningsprosjekter. Hybride og fleksible arbeidstidsmønster har stadig blitt mer vanlig. Omtrent halvparten av norske arbeidstakere oppgir at de sjekker jobbrelatert e-post frem til de legger seg for å sove på kvelden. Nordberg og Nilsen snakket blant annet om: Hvem og hvor mye arbeid foregår utenfor arbeidstiden i dag, hvorfor velger flere å arbeide på denne måten og bør dette reguleres?

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Se presentasjon (pdf)
09.05 Dilemmaer med hybride og fleksible arbeidstidsmønstre og er «right-to-disconnect» en god løsning?
v/ Tanja Nordberg og Wendy Nilsen fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet
Se presentasjon (pdf)
10.00 Takk og farvel

Frokostseminaret var et samarbeid mellom Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.