Frokostseminar 15.10.21 om rus og arbeidsliv. Akan-arbeid i praksis!

Fredag 15. oktober 2021 holder partene i staten et frokostseminar om rus og arbeidsliv.

Frokostmøtet kan følges direkte via nett-tv fra kl. 09.00 på denne nettsiden. Opptak blir tilgjengelig i etterkant av møtet.

Nett-tv Frokostseminar 15.10.21 om rus og arbeidsliv.

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for frokostseminaret er ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter.

Tid: Fredag 15. oktober kl. 09.00-10.00. Frokost og mingling fra kl. 08.15.

De som er påmeldt bes møte opp i auditoriet i Akersgata 64, Oslo. Se kart

Påmeldingsfrist var 12. oktober.

Om programmet

Som en oppfølging av Nasjonal alkoholstrategi 2021 - 2025, har Helsedirektoratet, i samarbeid med Akan kompetansesenter og partene i arbeidslivet, ASD og HOD nylig hatt et toppmøte om rus og arbeidsliv. Arbeidslivets parter ønsker forsterket innsats på rusom

rådet. 

Bekymret for en medarbeider eller kollega? Ta praten! Dette er et frokostseminar hvor Akan, en arbeidsgiver og en arbeidstaker snakker om rus og spill-problematikk i arbeidslivet. Rusmisbruk og avhengighet er skambelagt og er et av de siste tabuene i arbeidslivet. Det er noe av grunnen til at mange arbeidsgivere har problemer med å håndtere mistanke om at ansatte sliter med rus- eller spillavhengighet.

Akan er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk og eies av LO, NHO og staten.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
09.05 Hvilke utfordringer og muligheter ser Akan kompetansesenter?
v/ Elisabeth Ege, direktør, Akan

09.25 Hva gjør du om en kollega setter jobben på spill?
v/ Fredrick Haugen (tidligere spilleavhengig) i samtale med Elisabeth Ege
09.40 Rutiner og oppfølging av rus- og avhengighet i NAV for ansatte
Presentasjon av HR-arbeidet i forbindelse med rusproblematikk og arbeidet som Akan-kontakt i NAV
v/ Sølvi Agnete Minde og Nelly Ann Lindland, NAV

10.00 Takk og farvel

Frokostseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:

LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo