Frokostseminar 15.10.21 om rus og arbeidsliv. Akan-arbeid i praksis!

Fredag 15. oktober 2021 holdt partene i staten et frokostseminar om rus og arbeidsliv.

Se opptak fra frokostseminaret.

Nett-tv Frokostseminar 15.10.21 om rus og arbeidsliv.

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter.

Om programmet

Som en oppfølging av Nasjonal alkoholstrategi 2021 - 2025, har Helsedirektoratet, i samarbeid med Akan kompetansesenter og partene i arbeidslivet, ASD og HOD nylig hatt et toppmøte om rus og arbeidsliv. Arbeidslivets parter ønsker forsterket innsats på rusområdet. 

Bekymret for en medarbeider eller kollega? Ta praten! Dette er et frokostseminar hvor Akan, en arbeidsgiver og en arbeidstaker snakker om rus og spill-problematikk i arbeidslivet. Rusmisbruk og avhengighet er skambelagt og er et av de siste tabuene i arbeidslivet. Det er noe av grunnen til at mange arbeidsgivere har problemer med å håndtere mistanke om at ansatte sliter med rus- eller spillavhengighet.

Akan er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk og eies av LO, NHO og staten.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
09.05

Hvilke utfordringer og muligheter ser Akan kompetansesenter?
v/ Elisabeth Ege, direktør, Akan

Se presentasjonen i pdf

09.25 Hva gjør du om en kollega setter jobben på spill?
v/ Fredrick Haugen (tidligere spilleavhengig) i samtale med Elisabeth Ege
09.40

Rutiner og oppfølging av rus- og avhengighet i NAV for ansatte
Presentasjon av HR-arbeidet i forbindelse med rusproblematikk og arbeidet som Akan-kontakt i NAV
v/ Sølvi Agnete Minde og Nelly Ann Lindland, NAV

Se presentasjonen i pdf

10.00 Takk og farvel

Frokostseminaret var et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:

LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo