Webinar om traineeordningen i staten 17.09.2020

Torsdag 17. september 2020 kl. 09.00 holdt partene i staten et webinar der søkelyset ble rettet mot traineeordningen i staten.

Nett-tv Webinar om traineeordningen i staten 17.09.2020

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for møtet var personalansvarlig i virksomheten, ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

I  tillegg til at traineeordningen fra i år også omfatter personer med "hull i CV-en", gjennomføres ordningen med løpende opptak. Det vil si at virksomhetene selv bestemmer tidspunkt for utlysning av stillingen, og setter egen søknadsfrist. I møtet så vi på rammebetingelsene for ordningen og vi fikk presentert erfaring fra tidligere tranieeopptak. Ansettelser av traineer bidrar også til at virksomhetene kan nå målet i inkluderingsdugnaden om at 5 prosent av alle nyansatte skal ha nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en".

Program:

09.00 Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda
v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Se presentasjon i pdf
09.05 Statens traineeordning
v/ Heidi Karin Nakken, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.15 Nytt om opptak til traineeordningen 2020
v/ Marianne Jørgensen, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Se presentasjon i pdf

09.45 Erfaring med å ansette traineer
v/ Siw Ellefsen, avdelingsdirektør, og Christian Leirvik, seniorrådgiver, Kulturdepartementet
Se presentasjon i pdf

Webinaret er tilgjengelig i opptak på denne siden.

Webinaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Banner for inkluderende arbeidsliv i staten
Foto: Vasyl - stock.adobe.com
Partenes logo