Statlig arbeidsgiverpolitikk

Frokostseminar om hvordan få til et godt IA-arbeid

Onsdag 1. november holdt partene i staten frokostseminar om Idébankens tilbud på et godt IA-arbeid og bruk av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA).

 

Nett-tv Frokostseminar om hvordan få til et godt IA-arbeid

Se sendingen her

Se sendingen her

lgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Om programmet

Er du usikker på hva IA handler om nå? Lurer du på hvilken hjelp din arbeidsplass kan få igjennom IA-avtalen? Og hva de gode virksomhetene gjør? Idébanken presenterer verktøy, tilskuddsordninger og andre virkemidler som er tilgjengelig for virksomhetene gjennom IA-avtalen. Vi får tips og eksempler på godt IA-arbeid i praksis.

Siste del av seminaret vies Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). NOA brukes til statistikk, analyse og forskning på arbeidsmiljø for å gi et helhetlig bilde på arbeidsmiljø- og helsetilstanden til yrkesaktive i Norge. Vi får en introduksjon til hvilken kunnskap som er tilgjengelig og hvordan denne kan brukes ute i virksomhetene.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Øyvind Randmæl, leder i AVYO (en selvstendig organisasjon i Delta og YS Stat)
09.05 Alt du trenger å vite om IA - på en halvtime!
v/ Eivind Kaasin, teamleder, Idébanken – for et arbeidsliv som inkluderer
Se presentasjon (pdf)
09.35 En introduksjon til NOA og NOA+
v/ avdelingsdirektør Cathrine H. Ljoså, avdelingsdirektør, STAMI
Se presentasjon (pdf)
10.00 Takk og farvel

Frokostseminaret var et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.