Frokostmøte om IA-avtalen i staten 05.12.2019

Torsdag 5. desember 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

Banner for inkluderende arbeidsliv i staten
Foto: Vasyl - stock.adobe.com

Målgruppen for møtet var ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Vi ønsket å rette søkelyset på forebygging og håndtering av langvarig sykefravær, samt tillitsvalgtes rolle i dette arbeidet.


Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen - og innledning om hvorfor partene setter søkelyset på lange gjentagende sykefravær i IA-avtalen
v/ konferansier Lars-Erik Becken, utredningsleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Se presentasjonen i pdf
09.15 Arbeidsinkludering og senskader for arbeidstakere med kreft
v/ Elin Stoermann-Næss, spesialrådgiver, Kreftforeningen
Se presentasjonen i pdf
09.40 Tillitsvalgtes rolle i arbeidet med IA-avtalen
v/ Hege Herø, fagansvarlig for likestillingspolitikk og inkluderende arbeidsliv (IA) hos YS
Se presentasjonen i pdf
10.05 Praktiske tips i håndtering av langtidsfravær
v/ Anne-Grete Martinussen, fagansvarlig, Idébanken
Se presentasjonen i pdf
10.30 Takk og farvel

Frokostmøtet kan sees i opptak på nett-tv. 

Nett-tv Frokostmøte om IA-avtalen i staten

Se sendingen her

Se sendingen her

Arrangementet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat. 

Partenes logo