1946: "Krigskorset med sverd og to sverd"

Det var i statsrådsmøte fredag 16. august 1946 kl. 11.00 kong Haakon VII bifalt Forsvarsdepartementets tilråding "At kaptein Gunnar Sønsteby tildeles Krigskorset med sverd og to sverd". Altså Krigskorset med tre sverd.

Resolusjonen, nr. 2576, kom som den siste i en rekke FD-saker - etter en sak om
ny skytebane i Seim i Hordaland, og før Fiskeridepartementets sak om forbud mot
fiske med snurrevad i Kvænangsfjorden.

Fra statsrådsprotokollen 16. august 1946. (Foto: SMK).

Bakgrunnen for formuleringen "... med sverd og to sverd", var at Krigskorset fra opprettelsen i 1941 til en statuttendring i 1945, som grunndekorasjon ble tildelt uten sverd. Nivået over var med ett sverd, og så eventuelt med én stjerne for hvert nivå over dette

Fra 1945 var grunndekorasjonen Krigskorset med ett sverd, deretter med ett sverd i tillegg for hvert nivå over dette. Tildelingen for innsats under andre verdenskrig opphørte i 1949.

Kaptein Gunnar Sønsteby i Oslo i 1945. (Foto: Wikipedia).

I 2009 ble Krigskorset igjen tatt i bruk, både for innsats i årene 1940-1945 og for innsats i senere væpnede konflikter Norge har deltatt i.

Til venstre Krigskorset (foto: Forsvaret), til høyre Krigskorset med tre sverd (foto: Hedmarksmuseet).

Kilder:
Statsministerens kontor/Statsrådprotokoll 1946
Wikipedia