2013: To hundre års statssøm avsluttet

Høsten 2013 avsluttet Statsministerens kontor den nær 200 år gamle skikken med å binde sammen lovdokumenter med snor. Siden 1843, i 170 år, hadde snoren vært i flaggfargene rødt, hvitt og blått. Fra nå var det bare trontalen som skulle "sys".

1815

Et av de tidligste lovdokumentene med snor og rikssegl, en provisorisk anordning av 17. januar 1815. Snoren er i de svenske flaggfargene blått og gult, riksseglet er preget inn etter at snoren er festet med lakk og papiroblat. Den som har signert i Christiania "Under Rigets Segl" og "Efter Hans Kongelige Majestæts naadigste Befaling" er Hans Henrik von Essen, stattholder i Norge 1814-1816.

Kontrasignaturene på linjen under tilhører fra venstre førstestatsråd Marcus Rosenkrantz (han gikk ut av regjeringen to uker senere), innenriksminister Jonas Collett, finansminister Herman Wedel-Jarlsberg, forsvarsminister Diderik Hegermann, kirke- og undervisningsminister Niels Treschow og politiminister Christian Diriks. Den ledige plassen mellom Rosenkrantz og Collett viser at justisminister Mathias Sommerhielm hadde forfall denne dagen.

Nede i høyre hjørne er dokumentet parafert av Poul Chr. Holst, statssekretær 1814-1817 og 1821-1822. (Foto: Riksarkivet).

På dette tidspunktet var Norges statsflaggfarger rødt, hvitt og gult etter det danske flagget med Norges riksvåpen i øverste felt ved stangen:


(Foto: Wikipedia).

1843

Et av de første lovdokumentene med snor i rødt, hvitt og blått, en provisorisk anordning av 5. april 1843. Her er det kongen selv, Carl XIV Johan, som signerer ("Under Vor Haand") på Stockholms slott. Også her er snoren festet med en papiroblat før riksseglet er preget inn.

Kontrasignaturen til venstre tilhører Frederik Due, Norges statsminister 1841-1858. Paraferingen nede til høyre er gjort av ekspedisjonssekretær Johan Fr. Monrad, sjef for Statssekretariatets kanselli ved Den norske statsrådsavdelingen i Stockholm 1841-1877. (Foto: Riksarkivet).

På dette tidspunktet hadde Norges handelsflagg siden 1821 vært det nåværende flagget i rødt, hvitt og blått, mens statsflaggfargene var rødt, hvitt, blått og gult etter unionsstatenes felles orlogsflagg: det svenske flagget med et hvitt andreaskors på rød bunn i øverste felt ved stangen:

 

 

Norges handelsflagg
fra 1821.
(Foto: Wikipedia).

Norges og Sveriges felles
orlogsflagg 1815-1844.
(Foto: Wikipedia).

I 1844 ble de to statenes egne flagg, med unionsmerke i øverste felt ved stangen, likestilt både som handelsflagg (som her) og som statsflagg:

 

 

Norges unionsflagg 1844-1899
(Foto: Wikipedia).

Sveriges unionsflagg 1844-1905
(Foto: Wikipedia).

2013

Et av de siste lovdokumentene med flaggfarget tråd, proposisjon om endringer i pengespilloven, passerte statsråd 4. oktober 2013. Det er signert av kong Harald V, kontrasignert av statsminister Jens Stoltenberg og parafert av statsrådsekretær Nina Frisak. Dokumentet ble bundet sammen av seniorkonsulent Toril Fuglerud Borthen. Det var nå flere tiår siden det var slutt på å feste snoren med lakk og papiroblat før riksseglet ble preget inn.
(Foto: Stortingsarkivet).