1959: Kong Olav besøker Høyblokken

Fredag 17. april 1959 besøkte kong Olav V den nye Høyblokken i Regjeringskvartalet, drøyt fire måneder etter innflyttingen. Han så Statsministerens kontor og Statsrådsekretariatet i 15. etasje, og Justisdepartementet i 14. Så var det lunsj i 16. etasje

Kongen kom trolig ned fra Slottet kort tid etter at regjeringsmedlemmene hadde vendt tilbake fra dagens statsrådsmøte. Han ble fulgt rundt av blant andre statsminister Einar Gerhardsen, justisminister Jens Haugland og Statsministerens kontors ekspedisjonssjef for juridiske og administrative saker, Kristian Bloch. Gerhardsen og Haugland var fortsatt i den tids statsrådsantrekk - mørk jakke med stripet, grå bukse.

Riksseglpressen


Her viser statsrådsekretær Leif M. Østern riksseglpressen for kong Olav, på et av Statsrådsekretariatets kontorer i 15. etasje. Til høyre statsminister Einar Gerhardsen, til venstre justisminister Jens Haugland. Pressen sto på Karen Hansens kontor der den senere interntrappen til 14. og 13. etasje startet. I 1959 ble Statsrådsekretariatet en del av Statsministerens kontor. (Foto: NTBScanpix).

Ned til 14. etasje


Kongen i friskt tempo ned fra 15. til 14. etasje, for å besøke statsrådsetasjen i Justisdepartementet, ledsaget av justisminister Haugland. Bak følger statsminister Gerhardsen og en embetsmann fra Justisdepartementet. Merk askebegeret ved heisene.
(Foto: NTBScanpix).


Kongen betrakter en bokhylle med Stortingets forhandlinger, trolig i Justisdepartementet i 14. etasje. Fra venstre ekspedisjonssjef Kristian Bloch ved Statsministerens kontor, kong Olav, justisminister Haugland og statsminister Gerhardsen. (Foto: NTBScanpix).

I Justisdepartementet


Kongen hilser på to av kontorsekretærene i Justisdepartementet, i 14. etasje i Høyblokken. Til høyre justisminister Haugland. I bakgrunnen ser statsminister Gerhardsen ut på vårdagen over Oslo øst. (Foto: NTBScanpix).