1962: Kontaktutvalget blir til

4. september 1962 sendte statsminister Einar Gerhardsen ut invitasjonene til det første møtet i det som ble regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. Møtet fant sted torsdag 27. september 1962, "i Statsministerens møterom" i Høyblokken.

I brevet fra statsministeren het det at partene ble invitert til å "drøfte spørsmålet om kontakt ... forut for opplegget for lønns- og prisoppgjørene". Allerede samme år ble utvalget innkalt også like etter at statsbudsjettet var presentert.

Første møte
I det første møtet deltok fra regjeringens side statsministeren, finansminister Petter Jakob Bjerve og lønns- og prisminister Karl Trasti. Sekretær for møtet var Statsministerens kontors ekspedisjonssjef for økonomiske saker, Arnfinn Guldvog.

Statsministerens møterom lå fra 1958 til 1989 i det som 22. juli 2011 var arealet nord for vaktslusen i 15. etasje.

Organisasjonene
Organisasjonene som var invitert, var Landsorganisasjonen (LO), Norges Bondelag, Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) og Norsk Bonde- og Smaabrukarlag - nevnt i rekkefølgen i invitasjonsbrevet.

Hvem som representerte organisasjonene på det første møtet, finnes det ikke opplysninger om i Statsministerens kontors arkiv i Riksarkivet. Men en snau måned senere, i møte 19. oktober 1962, var LO invitert ved nestformann Parelius Mentsen, Bondelaget ved formann Hallvard Eika, NAF ved administrerende direktør A. P. Østberg og Bonde- og Småbrukarlaget ved formann Peder Jacobsen.

Hyppige møter
I alle fall de første årene møttes kontaktutvalget oftere enn det har gjort i senere år. Etter innledningsmøtet 27. september 1962, var det altså nytt møte allerede 19. oktober. I 1963 kom møtene tett utover i første halvår: 10. januar, 9. februar, 22. mars, 17. april og 23. april.


22. mars 1963 møttes regjeringens kontaktutvalg for femte gang på statsminister Einar Gerhardsens møterom i 15. etasje i Høyblokken. Fra venstre formann Peder Jacobsen i Bonde- og Småbrukarlaget, adm. dir. A.P. Østberg i NAF, formann Hallvard Eika i Bondelaget, ekspedisjonssjef Arnfinn Guldvog, Gerhardsen, lønns- og prisminister Karl Trasti og LO-formann Konrad Nordahl. I bakgrunnen bystene av statsministrene Georg Sibbern og Frederik Stang, og speilet som siden høsten 2011 henger på et av Statsministerens kontors møterom i 3. etasje i Glacisgaten 1. (Foto: NTBScanpix).

Fiskarlaget og flere
I protokollen fra et møte i kontaktutvalget 31. oktober 1963, et drøyt år etter starten, står det at statsministeren ønsket å invitere også Noregs Fiskarlag til neste møte en måned senere.

Siden er flere organisasjoner kommet med, og flere personer. Allerede 31. oktober 1963 stilte LO og NAF med to personer hver. Siden er det blitt regelen at det møter flere personer fra hver organisasjon. Antallet statsråder som møter, er også blitt utvidet. Så antallet deltagere var flerdoblet da man tidlig på 1990-tallet kunne ta i bruk Statsrådsalen i 17. etasje i Høyblokken til disse møtene.

Offentlighet
Referatet fra 31. oktober 1963 avsluttes med at det "vil bli sendt ut en kort pressemelding etter møtets slutt". I tillegg var pressefotografer invitert til å forevige starten av møtet.

Senere er det også blitt regelen at statsministeren oppsummerer møtet overfor fremmøtte presse etterpå, før organisasjonenes representanter gir sine kommentarer. 

Kilde:
Riksarkivet/Statsministerens kontors arkiv