1976: Neitakk til VG-antenne på taket

9. januar 1976 fikk statssekretær Oluf Fuglerud på Statsministerens kontor telefon fra VGs sjefredaktør Oskar Hasselknippe. Kunne avisen få montere svenskeantennen sin på taket av Høyblokken i Regjeringskvartalet? Det ble nei.

Odvar Nordlis pressestatssekretær overlot korrekt saken til Statsministerens kontors administrasjon, ved byråsjef (senere ekspedisjonssjef) Trygve Schiøll. 

Av Schiølls udaterte notat noe senere fremgår det at Statsministerens kontor, i samråd med Statens bygge- og eiendomsdirektorat (senere Statsbygg), ikke hadde stor forståelse for VGs problemer med å ta inn Sveriges Televisions sendinger. Det hjalp ikke at VG tilbød kontoret å bruke antennen. Sikkerhetsgrunner tilsa avslag:

(Foto: SMK).

Hvordan H-blokken kunne stenge for VGs mottak av svenske sendinger i avisens gamle lokaler i Akersgaten 36, sier ikke notatet noe om. Kom signalene fra Grefsenkolen? Utpå 1990-tallet flyttet VG til nye lokaler i Akersgaten 55.

Kilde:
Riksarkivet/ASTA: Statsministerens kontors arkiv