1965: Da statsministeren ville ha dusj

Ikke lenge etter at han overtok som statsminister 13. oktober 1965, tok Per Borten opp at det burde være en dusj på kontoret. 17. desember 1965 var tegningen for dusjkabinett i 16. etasje i Høyblokken klar.

Tegning for dusj i 16. etasje

Tegning 17. desember  1965 - dusjkabinett i 16. etasje i Høyblokken.
(Foto: Statsministerens kontor).

Om Bortens forgjenger Einar Gerhardsen også kunne ha tenkt seg en dusj på kontoret i de syv årene siden 1958 han hadde brukt lokalene på toppen av Høyblokken, er ikke klart. Men administrasjonens reaksjonstid da Borten tok opp saken, tyder på at dusjkabinettet ville ha vært på plass tidligere om Gerhardsen hadde etterlyst det.

17. desember 1965 forelå altså Statens bygge- og eiendomsdirektorats tegning til "Plassering av dusjkabinett i toppetasjen" i "Regjeringsbygningen" - det vil si 16. etasje i Høyblokken. Kabinettet ble plassert i forbindelse med toalettene langs østveggen i den halve 16.-etasjen som da utgjorde toppen av Høyblokken.

I løpet av vinteren 1966 ble dusjen i 16. tatt i bruk av en fornøyd statsminister.

Pløens gate 1958 Pløens gate

Det var på Grubbegate-siden av den inntrukne 16.-etasjen i Høyblokken det ble montert dusjkabinett vinteren 1965/1966. Stedet var nær skorsteinen som sees på toppen av bygningen på bildet til venstre. Bildet er tatt øverst i Pløens gate (senere Eva Kolstads gate) i juni 1958.

Foran Høyblokken ligger fortsatt Rikshospitalets/Justisdepartementets murbygning langs Grubbegaten. Til høyre fengselsbygningen bak Oslo politikammer i Møllergaten 19. I bakgrunnen til venstre sees Restaurant Justisen på hjørnet mot Grubbegaten. (Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum).

Bildet til høyre viser rivingsarbeider i Pløens gate i mars 1982, omtrent der fotografen sto i 1958. I 1988 sto regjeringsbygning R4 ferdig i dette kvartalet. (Foto: Wikipedia).

Kilde:
Riksarkivet-ASTA/Statsministerens kontors arkiv