1946: " ... 5 minutters tale i norsk radio"

8. november 1946 lovet statsminister Einar Gerhardsen sin svenske kollega Tage Erlander taletid i NRK når han noen dager senere skulle komme på besøk.

Det skjedde i et brev om Erlanders forestående offisielle besøk til Oslo 8. november 1946, det første i sitt slag etter krigen 1940-1945.

Foruten politiske samtaler, offisielle måltider, audiens på Slottet og besøk i Arbeiderpartiet, skriver Gerhardsen til Erlander at de to skal ha felles pressekonferanse og at Erlander får mulighet til "5 minutters tale i norsk radio".

Gerhardsen taleri NRK

Statsminister Einar Gerhardsen holder tale i NRK 13. november 1951, om det kommende regjeringsskiftet 19. november. Like etter talte påtroppende statsminister Oscar Torp. (Foto: NTB/Scanpix)

Sånn var det en gang. Skjedde det noe viktig, som for eksempel regjeringsskifte eller besøk av en nabostatsminister, stilte NRK sendetid til disposisjon for tale til folket. I dag er det bare kongens og statsministerens nyttårstaler som er igjen av denne tradisjonen.

Borten, Erlander, Krag i Borgenveien 12

Sveriges statsminister Tage Erlander (nummer to fra venstre) under et senere besøk i Oslo, 10. mai 1967, for EEC-samtaler med sin norske og danske kollega. Statsminister Per Borten (til venstre) er vert  i statsministerboligen i Borgenveien 12 på Vindern. Videre mot høyre Magnhild Borten og  Danmarks statsminister Jens Otto Krag.

Borgenveien 12, tidligere bolig for utenriksråden, ble benyttet av Borten i hans år som statsminister 1965-1971. (Foto: NTBScanpix).

Kilde:
Riksarkivet/Statsministerens kontor/Kopibok 1946