1908: Statsministerboliger

Etter Ministerhotellet i Stockholm (1814-1873) og Stiftsgården i Kristiania (1873-1896), hadde Parkveien 45 vært Norges statsministerbolig i tolv år da Gunnar Knudsen i 1908 lot sin utenriksminister, Wilhelm Christophersen, overta gården. Hvor havnet statsministeren da? Skrått over gaten.

Hvorfor Gunnar Knudsen ikke ville bo i statsministerboligen som sine forgjengere Jørgen Løvland 1907-1908, Christian Michelsen 1905-1907, Francis Hagerup 1896-1898 og 1903-1905, Otto Blehr 1902-1903 og Johannes Steen 1898-1902, er uklart. Men han fikk altså husvære bare et steinkast unna da han i mars 1908 ble statsminister for første gang.

Riddervolds gate 3

Riddervolds gate 3, også kalt Marmorgården. Her bodde statsministeren 1908-1912. (Foto: Wikipedia).

Knudsens statsministerleilighet 1908-1910 lå skrått over gaten fra inngangen til Parkveien 45, i 1. etasje i Riddervolds gate 3. Kanskje hadde utenriksminister Christophersen så stort flyttelass med hjem fra posten som generalkonsul i Antwerpen siden 1882, at han måtte få hele Parkveien 45?


Det er snart gått et år siden Parkveien 45 ble utenriksministerbolig. Her er utenriksminister Wilhelm Christophersen og familie klar med Victoria-sluffe og tospann en vinterdag i 1909. (Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum).

Ved regjeringsskiftet i mars 1910 overtok statsminister Wollert Konow leiligheten i Riddervolds gate 3 - mens utenriksminister Johannes Irgens overtok Parkveien 45. Da utenriksminister Johannes Irgens gikk av 31. januar 1913, omtalte forøvrig Aftenposten Parkveien 45 som "ministerhotelet".

Statsminister på vandring
Deretter la statsministeren ut på vandring. Ved regjeringsskiftet i februar 1912 flyttet statsminister Jens Bratlie inn i en stortingsleilighet i 1. etasje i Josefines gate 41, mens Gunnar Knudsen - da han kom tilbake som statsminister i januar 1913 - startet med å bo i en statlig leilighet i 3. etasje i Bygdøy allé 1.

Parkveien 45 fortsatte som utenriksministerbolig, for Johannes Irgens også 1912-1913, og for Nils Ihlen 1913-1920.

Victoria Terrasse 1
Victoria Terrasse 1930
Victoria Terrasse i 1930. Statsministerleiligheten 1915-1920 og 1931-1933 lå i 3. etasje i nordkvartalet, kvartalet til høyre. (Foto: Oslo Byarkiv).

To år inn i sin regjeringsperiode 1913-1920 flyttet stats- og landbruksminister Gunnar Knudsen i 1915 fra Bygdøy allé 1 til en ny leilighet i 3. etasje i nordkvartalet i leiegården Petersborg, i Victoria Terrasse 1, i tilknytning til Landbruksdepartementets kontorer. Gården var blitt overtatt av staten i 1913.

Knudsens statsministerleilighet på Victoria Terrasse omfattet arealet der  utviklingsministerens kontor og sekretariat lå i 2013. I 1921, året etter at Knudsen var gått av, ble leiligheten delt i to mindre leiligheter som senere trolig ble omgjort til kontorer.

I 1919 flyttet Statsrådsalen inn i etasjen under, i 2. etasje i Victoria Terrasse 1, da Finansdepartementet trengte mer plass i Regjeringsbygningen.

- på vandring igjen
I første halvdel av 1920-årene var statsministeren igjen på vandring leilighetsmessig.

Statsminister 1920-1921 og 1923 Otto B. Halvorsen bodde privat i 1. etasje i Eilert Sundts gate 30. Statsminister 1921-1923 Otto Blehr bodde privat i 3. etasje i Oscars gate 26. Statsminister 1923-1924 Abraham Berge bodde i en trolig statlig leilighet i 1. etasje i Oscars gate 69.

I samme periode bodde disse utenriksministrene i Parkveien 45: Christian Michelet 1920-1921, Arnold Ræstad 1921-1922, Johan Ludwig Mowinckel 1922-1923 og Christian Michelet igjen 1923 og 1923-1924.

Tilbake i P45 - som utenriksminister
Så fulgte en periode i 1920- og 1930-årene der statsministeren igjen bodde i Parkveien 45, fordi han samtidig var utenriksminister.

Det gjaldt stats- og utenriksminister 1924-1926 Johan Ludwig Mowinckel, stats- og utenriksminister 1926-1928 Ivar Lykke og stats- og utenriksminister Mowinckel igjen 1928-1931 og 1933-1935.


I 1920- og 1930-årene var statsministeren tilbake i Parkveien 45, fordi han også var utenriksminister. Her er gården i 1925, da Johan Ludwig Mowinckel første gang bodde der som stats- og utenriksminister.
(Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum).

I sin korte statsministerperiode vinteren 1928, bodde Christopher Hornsrud i egen leilighet i 2. etasje i Torshovgaten 6 - som første statsminister på Oslos østkant. Om hans utenriksminister Edvard Bull rakk å flytte inn i Parkveien 45 før disse to ukene var omme, er usikkert.

Peder Kolstad bodde det første halvåret som stats- og landbruksminister, mars-september 1931, på Frogner, før han det siste halvåret fram til sin død i mars 1932 bodde i den mindre utgaven av det som hadde vært stats- og landbruksminister Gunnar Knudsens leilighet i Victoria Terrasse 1. Her bodde også stats- og landbruksminister Jens Hundseid 1932-1933.

Utenriksministeren i disse to regjeringene, Birger Braadland, bodde i Parkveien 45.

St. Olavs gate 35
Da Johan Nygaardsvold ble statsminister i mars 1935, bodde han de to første årene i en statlig leilighet i 4. etasje i Thomas Heftyes gate 60 - mens utenriksminister Halvdan Koht bare offisielt flyttet inn i Parkveien 45. I praksis fortsatte han og familien å bo i privatboligen på Lysaker.

Etter at en leilighet i Stortingets leiegård i St. Olavs gate 35 i 1936 ble stilt til statsministerens disposisjon, flyttet Nygaardsvold inn der i 1937. Gården lå ved siden av Aars og Voss skole, på hjørnet St. Olavs gate/Holbergs gate - der sørvestre hjørne av Scandinavia Hotel ligger i dag.


Den nye statsministerleiligheten i St. Olavs gate 35 vinteren 1936, med avisens kryss for å vise beliggenheten i 3. etasje. Holbergs gate går inn mot venstre, Aars og Voss skole sees i høyre bildekant. (Foto: Aftenposten/NTBScanpix).

Under regjeringens eksil i London 1940-1945, var det Nasjonal Samlings generalsekretær, partiminister og statsrådsekretær Rolf Fuglesang som bodde i statsministerleiligheten i St. Olavs gate 35 - mens Parkveien 45 var tysk offisersklubb.

St. Olavs gate 35 igjen
Johan Nygaardsvold flyttet inn igjen i St. Olavs gate 35 i sin siste måned som statsminister, fra hjemkomsten til Oslo 31. mai 1945 til regjeringsskiftet 25. juni 1945. Snart etter flyttet statsminister Einar Gerhardsen inn i leiligheten, og ble boende der de neste fire årene.

Utenriksminister Trygve Lie bodde i Parkveien 45 inntil han vinteren 1946 ble FNs første generalsekretær. Deretter innledet utenriksminister Halvard Lange sitt 15 år lange opphold i gården - fram til Parkveien 45 i 1961 ble avviklet som utenriksministerbolig for å bli Regjeringens gjestebolig..


Da han overtok som statsminister etter Johan Nygaardsvold i juni 1945, flyttet Einar Gerhardsen snart inn i statsministerleiligheten i St. Olavs gate 35. Her sammen med barna Torgunn og Truls 13. september 1949, kort tid før familien flyttet til egen leilighet i Sofienberggaten 61 D.
(Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum).

Privatbolig-perioden 1949-2008
Da Gerhardsen i 1949 valgte å flytte til ny privatbolig i 4. etasje i Sofienberggaten 61 D, innledet han en periode på 60 år der statsministeren i hovedsak bodde i egen bolig. Unntaket var to statsministre som ikke hadde egen bolig i Oslo-området: Per Borten og Odvar Nordli.

Gerhardsen bodde i Sofienberggaten i resten av sin statsministerperiode 1945-1951 og i periodene 1955-1963 og 1963-1965. Statsminister 1951-1955 Oscar Torp bodde i sin leilighet i 4. etasje i Bygdøy allé 37. Statsminister 1963 John Lyng bodde privat i Bærum.

Statsminister 1965-1971 Per Borten bodde i den daværende utenriksrådboligen i Borgenveien 12 på Vinderen. Statsminister 1971-1972 og 1973-1976 Trygve Bratteli bodde i sin leilighet i Ullevålsveien 58. Statsminister 1972-1973 Lars Korvald bodde privat på Grav i Bærum. Statsminister 1976-1981 Odvar Nordli bodde først i Tuengen allé 10 C (i 1974 gitt av Rolf Stenersen som statsministerbolig), deretter i en leilighet i Silurveien 44 på Ullern (dit utenriksminister Halvard Lange hadde flyttet da han forlot Parkveien 45 i 1961).

Villa Stenersen i Tuengen allé 10 C, statsministerbolig en kort periode på 1970-tallet. (Foto 1938: Anders B. Wilse/Oslo Museum).

Statsminister 1981, 1986-1989 og 1990-1996 Gro Harlem Brundtland bodde privat på Bygdøy. Statsminister Kåre Willoch 1981-1986 bodde privat på Bestum. Statsminister 1989-1990 Jan P. Syse bodde i sin leilighet i Camilla Colletts vei. Statsminister 1996-1997 Thorbjørn Jagland bodde privat i Lier. Statsminister 1997-2000 og 2001-2005 Kjell Magne Bondevik bodde privat på Kolbotn.

Ringen sluttet 1908-2008
Statsminister 2000-2001 og 2005-2013 Jens Stoltenberg bodde privat på Nordberg, før han høsten 2008 flyttet inn i den nye statsministerboligen i Inkognitogaten 18 - i Parkveien 45-kvartalet.


Høsten 2008 var statsministeren tilbake i kvartalet bak Slottet, i Inkognitogaten 18 (bak til høyre) - hundre år etter at statsministeren flyttet ut av Parkveien 45 (i venstre bildekant). Midt i bildet Riddervolds gate 2, utvidelsen av statens gjestebolig Parkveien 45. (Foto: Wikipedia).

Ringen var nå sluttet tilbake til tiden med fast statsministerbolig i Kristiania 1873-1908.

Etter regjeringsskiftet 16. oktober 2013, skjedde det - for første gang siden skiftet mellom stats- og utenriksministrene Johan L. Mowinckel og Ivar Lykke i mars i 1926 - et statsministerskifte i P45-kvartalet: statsminister Jens Stoltenberg flyttet ut av boligen i Inkognitogaten 18 samme dag, Erna Solberg flyttet inn etpar uker senere.

Kilder:
Aftenposten 30. januar 1913 side 1
Oslo Byarkiv: Kristiania Adressebok
Riksarkivet: Landbruksdepartementets arkiv
Wikipedia