Erna Solberg

Statsminister 2013 - 2021

Erna Solberg

Erna Solberg er politiker, Norges statsminister 2013-2021.

Statsråd 19. oktober 2001-17. oktober 2005, sjef for Kommunal- og regionaldepartementet.

Statsminister 16. oktober 2013-14. oktober 2021.

 

Født i Bergen 24. februar 1961, datter av konsulent Asbjørn Solberg (1925-1989) og kontorfullmektig Inger Wenche Torgersen (1926-).
Gift i Paris 29. februar 1996 med Sindre Finnes (1964-), sønn av kontorsjef Jonny Edvin Finnes (1934-) og Reidun Bjørkedal (1934-1997).

Erna Solberg vokste opp i Bergen. Etter skoleår på Nygård skole og Langhaugen videregående skole, tok hun examen artium i 1979. Deretter studerte hun sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk og statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, der hun fikk graden cand. mag. i 1986. I 1988 avla hun deleksamen i sosialøkonomi hovedfag ved samme universitet.

Solberg kom med i politisk arbeid som gymnasiast, i Unge Høyre, Operasjon Dagsverk og Norges Gymnasiastsamband. I studietiden hadde hun verv i Bergen bystyre, Bergen skolestyre, Bergen og Hordaland Unge Høyre, Bergen Konservative Studenterforening, Sandviken Høyre og Bergen Høyre. I 1989 ble hun valgt til Stortinget som representant for Høyre i Hordaland, et verv hun har hatt siden – med unntak av årene som statsråd 2001-2005.

I løpet av stortingsperioden 2009-2013 drøftet Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre et mulig regjeringssamarbeid etter valget i september 2013. Da valget ga disse partiene flertall, ledet Solberg sonderinger og forhandlinger med sikte på dette. Kristelig Folkeparti og Venstre valgte å ikke gå med i regjering, og inngikk i stedet en avtale om samarbeid med de to andre partiene, som fortsatte regjeringsforhandlingene.

Da Høyre og Fremskrittspartiet var klare til å danne regjering, søkte Jens Stoltenbergs andre regjering avskjed 14. oktober 2013, etter å ha presentert sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Solberg fikk i oppdrag å danne ny regjering, og 16. oktober 2013 fant regjeringsskiftet sted.

Ved regjeringsskiftet var Solberg Høyres parlamentariske leder, og hadde i siste stortingsperiode vært medlem av helse- og omsorgskomiteen, den utvidede utenriks- og forsvarskomite og valgkomiteen. Hun hadde tidligere vært medlem av blant andre finanskomiteen og kommunalkomiteen, og leder av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling.

Solberg har vært Høyres leder siden 2004.

Kilde:
Norsk Biografisk Leksikon

Taler og artikler av Erna Solberg

Gå tilbake