Norges statsminister

1814 -

Grunnloven av 4. november 1814 innførte betegnelsen statsminister på den fremste av statsrådene, etter svensk mønster.

På denne tiden var det hele tre medlemmer av den svenske regjeringen som hadde tittelen statsminister. Det gjaldt statsministeren som var "statsrådets främsta ledamot" (som tilsvarer dagens statsminister), det gjaldt "justitie-statsministern" (fra 1876 "statsråd och chef för Justitie-departementet") og det gjaldt "statsministern för utrikes ärendena" (fra 1876 "minister för utrikes ärendena").

Ved at tittelen i Norge ble knyttet til bare den fremste statsråden, ble statsminister her nå etablert som betegnelse for det embetet som i andre land betegnes som førsteminister (”prime minister”, ”premier ministre”), ministerformann (”Ministerpresident”) eller ”rådsformann” (”president du conseil”).

Fra 1814 til 1873 hadde Norges statsminister fast tilhold ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm, siden det var der de to rikenes felles konge residerte. Da embetet som kongens stattholder i Christiania (Oslo) i 1873 ble omgjort til statsminister, ble rollen som Norges statsminister overført til dette embetet. Den norske statsministeren i Stockholm fikk nå rang etter statsministeren i Christiania.

Ordningen med norsk statsminister og statsrådsavdeling i Stockholm opphørte da unionen mellom Sverige og Norge ble oppløst i 1905. 

 

18. november 1814 -

Statsminister 1814 - 1905
1814-1822: Peder Anker
1822-1827: Mathias Sommerhielm
1827          : Poul Christian Holst (konstituert)
1827-1828: Jørgen Vogt (konstituert) 
1828-1836: Severin Løvenskiold
1836-1841: Severin Løvenskiold
1841-1858: Frederik Due
1858-         : Georg Sibbern
1858-1859: Christian Bretteville (konstituert)
         -1861: Georg Sibbern
1861          : Christian Bretteville (konstituert)
1861-1871: Georg Sibbern
1871-1873: Otto Richard Kierulf (norsk statsminister i Stockholm
                   1873-1884)
1873-1880: Frederik Stang
1880          : Christian Selmer (konstituert)
1880-1884: Christian Selmer
1884          : Ole Bachke (konstituert)
1884          : Niels Rye (konstituert)
1884          : Christian Schweigaard
1884-1889: Johan Sverdrup
1889-1891: Emil Stang
1891-1893: Johannes Steen
1893-1895: Emil Stang
1895-1898: Francis Hagerup
1898-1902: Johannes Steen
1902-1903: Otto Blehr
1903-1905: Francis Hagerup

Statsminister 1905 - 1945
1905-         : Christian Michelsen
1905          : Sofus Arctander (konstituert)
         -1907: Christian Michelsen
1907-1908: Jørgen Løvland
1908-1910: Gunnar Knudsen
1910-1912: Wollert Konow (S.B.)
1912-1913: Jens Bratlie
1913-1920: Gunnar Knudsen
1920-1921: Otto B. Halvorsen
1921-1923: Otto Blehr
1923          : Otto B. Halvorsen
1923          : Christian Michelet (konstituert)
1923-1924: Abraham Berge
1924-1926: Johan Ludwig Mowinckel
1926-1928: Ivar Lykke
1928          : Christopher Hornsrud
1928-1931: Johan Ludwig Mowinckel
1931-1932: Peder Kolstad
1932          : Birger Braadland (konstituert)
1932          : Nils Trædal (konstituert)
1932          : Birger Braadland (konstituert)
1932-1933: Jens Hundseid
1933-1935: Johan Ludwig Mowinckel
1935-         : Johan Nygaardsvold
1942          : Trygve Lie (konstitutert i London)
1945          : Oscar Torp (konstitutert i Oslo)

Statsminister 1945-
         -1945: Johan Nygaardsvold
1945          : Einar Gerhardsen
1945-1951: Einar Gerhardsen
1951-1955: Oscar Torp
1955-1963: Einar Gerhardsen
1963          : John Lyng
1963-1965: Einar Gerhardsen
1965-1971: Per Borten
1971-1972: Trygve Bratteli
1972-1973: Lars Korvald
1973-1976: Trygve Bratteli
1976-1981: Odvar Nordli
1981          : Gro Harlem Brundtland
1981-1986: Kåre Willoch
1984          : Svenn Stray (konstituert)
1986-1989: Gro Harlem Brundtland
1989-1990: Jan P. Syse
1990-1996: Gro Harlem Brundtland
1996-1997: Thorbjørn Jagland
1997-         : Kjell Magne Bondevik
1998          : Anne Enger Lahnstein (konstituert)
         -2000: Kjell Magne Bondevik
2000-2001: Jens Stoltenberg
2001-2005: Kjell Magne Bondevik
2005-2013: Jens Stoltenberg
2013-2021: Erna Solberg
2021-        : Jonas Gahr Støre