Tidligere statsminister Erna Solberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Tidligere statsminister Erna Solberg (H)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

Tiltrådte: 16.10.2013
Fratrådte: 14.10.2021

Erna Solberg er født i Bergen 24. februar 1961. Hun er gift med Sindre Finnes. Paret har to barn. Solberg er cand.mag. (sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk, sosialøkonomi), fra Universitetet i Bergen i 1986.

Solberg var kommunal- og regionalminister 2001-2005, i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Solberg har vært stortingsrepresentant for Hordaland siden 1989. Hun var parlamentarisk leder for Høyre ved regjeringsskiftet, og var medlem av helse- og omsorgskomiteen, den utvidede utenriks- og forsvarskomité og valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013. Hun har tidligere vært medlem av blant andre finanskomiteen og kommunalkomiteen, og leder av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling.

Solberg har vært Høyres leder siden 2004.

Erna Solberg har vært statsminister siden 2013, og begynte på sin andre periode etter stortingsvalget i 2017.