Niels Rye

Konstituert statsminister 1884.

Niels M. Rye

Niels Mathias Rye var embetsmann og politiker.
(Foto: hemneslekt.net).

Konstituert statsråd 21. mars-3. april 1884, sjef for Indredepartementet,  konstituert statsminister 29. mars-3. april 1884.

 

Født i Bø i Telemark 24. august 1824, sønn av oberstløytnant Johan Mathias Rye (1793-1860) og Christiane Elisabeth Sparre (født Gasmann).
Gift med Thale Cathrine Rye, datter av byskriver Johan Henrik Rye (1787-1868) og Jacobine (Bina) Ulrica Alstrup (1784-1851).
Død i Kristiania (Oslo) 6. februar 1905. Gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Kristiania. 

Niels Rye vokste opp i Bø og tok examen artium i 1841. I 1846 tok han juridisk embetseksamen i Christiania, og ble året etter kopist i Indredepartementets postavdeling. I 1857 ble han fullmektig samme sted, før han samme år ble byråsjef i generalpostdireksjonen. I 1860 kom han til Marine- og postdepartementets revisjonskontor, der han ble ekspedisjonssekretær (ekspedisjonssjef) i 1863.

I 1869 ble Rye amtmann i Søndre Bergenhus (Hordaland), i 1877 amtmann i Bratsberg (Telemark) og i 1880 stiftsamtmann i Kristiania.

Rye var andrerepresentant til Stortinget for Bergen i årene 1877-1879, og var i 1877 formann i en regjeringsoppnevnt skolekommisjon.

Mot slutten av Christian Selmers ministerium ble Rye sent i mars 1884 konstituert som statsråd og sjef for Indredepartementet. Selmer og flere av statsrådene var da allerede gått av på grunn av riksrettsdommene mot dem i saken om statsrådenes adgang til Stortinget, og Ole Andreas Bachke var konstituert statsminister. Da Bachke forlot regjeringen 29. mars, falt det i Ryes lodd å være konstituert regjeringssjef inntil Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet innledet sin korte regjeringstid 3. april 1884. Dette ministeriet ble så etterfulgt av Johan Sverdrups venstreregjering 26. juni samme år.

Rye var stiftsamtmann i Kristiania til han i en alder av 80 år tok avskjed i januar 1905. Han døde kort tid etter.

Kilder:
Norsk Biografisk Leksikon
Nasjonalbiblioteket
Statsarkivet i Oslo