Norges statsminister i Stockholm

1873 - 1905

Fra 1814 til 1873 hadde Norges statsminister fast tilhold ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm, siden det var der Norges og Sveriges felles konge residerte. Da embetet som stattholder i Christiania (Oslo) i 1873 ble omgjort til statsminister, ble rollen som Norges statsminister overført til dette embetet. Norges statsminister i Stockholm fikk nå rang etter statsministeren i Christiania.

Ordningen med norsk statsminister og statsrådsavdeling i Stockholm opphørte da unionen mellom Sverige og Norge ble oppløst i 1905. 

 

21. juli 1873 - 7. juni 1905

1873-1884: Otto Richard Kierulf (Norges statsminister 1871-1873)
1884          : Wolfgang Haffner (konstituert)
1884          : Carl Otto Løvenskiold
1884-1888: Ole Richter
1888-1889: Jacob Stang
1889-1891: Gregers Gram
1891-1893: Otto Blehr
1893-1895: Gregers Gram
1895-1898: Gregers Gram
1898-1902: Otto Blehr
1902-1903: Ole Qvam
1903-1905: Sigurd Ibsen
1905          : Jørgen Løvland