Wolfgang Haffner

Konstituert norsk statsminister i Stockholm 1884

Wolfgang Haffner

Wolfgang Wenzel Haffner var marineoffiser og statsråd.
(Foto: Forsvarets Museer).

Statsråd 17. desember 1861-8. mars 1869, sjef for Marinedepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1863, sjef for Marinedepartementet oktober 1864, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1867, sjef for Marinedepartementet juni 1868.

Statsråd 18. mai-5. juni 1875, medlem av interimsregjeringen i Stockholm.
Statsråd 6.-21. juli 1875, medlem av interimsregjeringen i Stockholm.
Statsråd 16.-26. september 1881, medlem av interimsregjeringen i Stockholm.

Konstituert statsråd 19. mars-3. april 1884, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm, konstituert norsk statsminister i Stockholm 21. mars-3. april 1884.

 

Født i Christiania 23. november 1806, sønn av oberstløytnant Johan Friedrich Wilhelm Haffner og Sara Vilhelmine Hagerup.
Gift i Ullensaker 29. desember 1834 med Louise Claudia le Normand Malthe (1806-1872), datter av byskriver Christopher Malthe og Alexandrine Aimée Védastine le Normand de Bretteville.
Død i Christiania 11. november 1892. Gravlagt på Vår Frelsers gravlund. 

I 1824 ble Wolfgang Haffner sekondløytnant (fenrik) i Marinen, og i 1830 premierløytnant (løytnant). I 1839 ble han ansatt som lærer i norsk og matematikk for de tre eldste av kronprins Oscars sønner. For en av dem – den senere kong Oscar II – ble han også lærer i marinefag, og fikk dermed mulighet til å følge prinsen på utenlandstokt. Han beholdt lærerstillingen til 1848, og fikk et nært vennskapsforhold livet ut særlig til prins Oscar. De to brevvekslet så lenge Haffner levde.

Haffner fortsatte nå sin militære karriere, og nådde i 1860 kommandørs grad. I desember 1861 ble han statsråd og sjef for Marine- og postdepartementet i Frederik Stangs ministerium. Det ble i hans tid bevilget nokså store summer til utbyggingen av Marinens hovedstasjon i Horten, og Haffner måtte tåle temmelig hard kritikk fra Stortinget for dette. Da Stortinget i 1869 uttrykte mistillit til ham, søkte han avskjed. Kongen, Carl XV, innvilget avskjedssøknaden med en presisering av at det var Haffners ønske, ikke Stortingets uttalelser, han forholdt seg til.

Kong Oscar II utnevnte Haffner til medlem av interimsregjeringene i Stockholm under kongens utenlandsreiser i 1875 og 1881.

Etter riksrettsdommen mot Christian Selmers ministerium i 1884, ble Haffner 19. mars 1884 konstituert som statsråd og medlem av den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Etter to dager ble han 21. mars konstituert som norsk statsminister i Stockholm fram til Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet overtok etter Selmers ministerium 3. april 1884.

Kilder:
Norsk Biografisk Leksikon
Gravferdsetaten i Oslo
Jon (Johan F.W.) Haffner