Erna Solbergs regjering

16. oktober 2013–14. oktober 2021

Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp), fra 2018 også Venstre (V), fra 2019 også Kristelig Folkeparti (KrF), fra 2020 uten Fremskrittspartiet (FrP).

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Jens Stoltenbergs andre regjering, etter at valget 9. september 2013 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

17. januar 2018 ble Solbergs regjering utvidet fra å representere Høyre og Fremskrittspartiet, til også å representere Venstre.

22. januar 2019 ble Solbergs regjering utvidet til også representere Kristelig Folkeparti. Den ble da en flertallsregjering.

24. januar 2020 forlot Fremskrittspartiet Erna Solbergs regjering. Den ble da en mindretallsregjering.

I statsråd 12. oktober 2021 søkte Erna Solbergs regjering avskjed, etter at valget 13. september 2021 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 14. oktober 2021, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Jonas Gahr Støres regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne regjeringsperioden:
Regjeringsråd Nina Frisak til 1. juli 2016
Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo fra 1. juli 2016.

Om regjeringen

Statsminister:
Erna Solberg (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Høyre (H), Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere