Jan Tore Sanner

Tidligere roller:

Finansminister (H)

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

24.01.2020–14.10.2021

Kunnskaps- og integreringsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–24.01.2020

Kunnskaps- og integreringsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, utdanningsstøtte, fagskole, generelle kompetansepolitiske saker og integrering. Også nordisk samarbeidsminister.

Kommunal- og moderniseringsminister (H)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2014–17.01.2018

Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.

Kommunal- og moderniseringsminister (H)

Kommunal- og regionaldepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013

Ansvar for Kommunal- og regionaldepartementet - også ansvar for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.