Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014–2021)

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

1. januar 2014 fikk Kommunal- og regionaldepartement navnet endret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Endel saker ble overført fra det nedlagte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

22. januar 2019 ble ansvaret for IKT-politikk lagt til en egen statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråden fikk også ansvar for saksområdet elektronisk kommunikasjon i Samferdselsdepartementet, og for Altinn, næringsrettet IKT, Digital21 og ressurser til IKT-forskning i Nærings- og fiskeridepartementet. 3. mai 2019 ble disse sakene overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringspolitikere