Rikke Høistad Sjøberg

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

19.02.2018–03.05.2019

Politisk rådgiver (permisjon) (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

08.09.2017–17.01.2018

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

30.06.2016–08.09.2017

Politisk rådgiver (permisjon) (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.06.2016–30.06.2016

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

12.02.2016–01.06.2016

Politisk rådgiver (permisjon) (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

29.06.2015–12.02.2016

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2014–29.06.2015

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og regionaldepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013