Kommunal- og regionaldepartementet (1998–2014)

1. januar 1998 fikk Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1993) navnet endret til Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeidssakene ble overført til Planleggings- og samordningsdepartementet. Dette fikk nå navnet endret til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, oppført her som Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998).

17. oktober 2005 ble ansvaret for integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker i Kommunal- og regionaldepartementet lagt til sjefen for Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004). 1. januar 2006 ble disse sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004), som nå fikk navnet endret til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

1. januar 2014 fikk Kommunal- og regionaldepartementet navnet endret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mye av det nedlagte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets saker ble overført.

Regjeringspolitikere