Morten Andreas Meyer

Tidligere roller:

Moderniseringsminister (H)

Moderniseringsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Moderniseringsminister (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

18.06.2004 ble ansvaret for moderniserings-, IT- og konkurransesaker i Nærings- og handelsdepartementet lagt til sjefen for Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998). 01.10.2004 ble disse sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998), som fikk navnet endret til Moderniseringsdepartementet.

Arbeids- og administrasjonsminister (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

08.03.2004–01.10.2004

Statssekretær

for statsråd Solberg, Erna

Kommunal- og regionaldepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

26.10.2001–26.10.2003