Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) (1998–2004)

1. januar 1998 fikk Planleggings- og samordningsdepartementet navnet endret til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, oppført her som Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998). Arbeidssakene ble overført fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1993), som nå fikk navnet endret til Kommunal- og regionaldepartementet.

18. juni 2004 ble ansvaret for arbeidssakene i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) lagt til sjefen for Sosialdepartementet (av 2002). 1. oktober 2004 ble disse sakene overført til Sosialdepartementet (av 2002). Dette fikk nå navnet endret til Arbeids- og sosialdepartementet, oppført her som Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004). Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) fikk nå navnet endret til Moderniseringsdepartementet.

Regjeringspolitikere