Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19. oktober 2001–17. oktober 2005

Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

19.10.2001 19
17.10.2005 19

                                                       
Antall statssekretærer og politiske rådgivere:

19.10.2001 27
16.11.2001 56
17.10.2005 55


Antall menn/kvinner i regjeringen:

19.10.2001 11 menn - 8 kvinner
17.10.2005 11 menn - 8 kvinner


Statsminister
Bondevik, Kjell Magne, tidligere statsminister. Statsminister. (KrF)


Utenriksminister
Petersen, Jan, stortingsrepresentant. Utenriksminister. (H)


Statsråder
Foss, Per-Kristian, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. (H)

Haugland, Valgerd Svarstad, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kulturdepartementet, sjef også for kirkesakene i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Sjef for Kultur- og kirkedepartementet 1. januar 2002. (KrF)

Sponheim, Lars, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Sjef for Landbruks- og matdepartementet 1. oktober 2004. (V)

Dørum, Odd Einar, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. (V)

Høybråten, Dagfinn, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for helsesakene i Sosial- og helsedepartementet. Sjef for Helsedepartementet 1. januar 2002.  Sjef for Sosialdepartementet, for arbeidssaker i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og for arbeidssaker i Kommunal- og regionaldepartementet 18. juni 2004. Sjef for Arbeids- og sosialdepartementet 1. oktober 2004. (KrF)

Johnson, Hilde Frafjord, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet, også utenriksministerens stedfortreder. (KrF)

Steensnæs, Einar, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet. Avskjed 18. juni 2004. (KrF)

Dåvøy, Laila, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet. (KrF)

Clemet, Kristin, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, med unntak av kirkesakene. Sjef for Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 2002. (H)

Ludvigsen, Svein, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Sjef for Fiskeri- og kystdepartementet 1. oktober 2004. (H)

Norman, Victor Danielsen, rektor. Statsråd og sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 8. mars 2004. (H)

Schou, Ingjerd, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Sosial- og helsedepartementet, med unntak av helsesakene. Sjef for Sosialdepartementet 1. januar 2002. Avskjed 18. juni 2004. (H)

Gabrielsen, Ansgar, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet. Sjef for Helsedepartementet og for rusmiddel-, pleie- og omsorgssaker i Sosialdepartementet 18. juni 2004. Sjef for Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2004. (H)

Skogsholm, Torild, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. (V)

Solberg, Erna, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet. (H)

Devold, Kristin Margrethe Krohn, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (H)

Brende, Børge, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet. Sjef for Nærings- og handelsdepartementet 18. juni 2004, med unntak av IT-politikk og næringsrettet offentlig konkurransepolitikk. (H)

Meyer, Morten Andreas, tidligere statssekretær. Statsråd 8. mars 2004, sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 18. juni 2004 sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet med unntak av arbeidssaker, for moderniseringssaker, og for IT-politikk og næringsrettet offentlig konkurransepolitikk under Nærings- og handelsdepartementet. Sjef for Moderniseringsdepartementet 1. oktober 2004. (H)

Widvey, Thorhild, statssekretær. Statsråd 18. juni 2004, sjef for Olje- og energidepartementet. (H)

Hareide, Knut Arild, tidligere statssekretær. Statsråd 18. juni 2004, sjef for Miljøverndepartementet. (KrF)

 

Statsrådsbevegelser i Bondeviks andre regjering 2001-2005:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
2004      
08.03.2004 Arbeid- og
administrasjon
Victor Norman
- ut av regjering
Morten Meyer
- inn i regjering
18.06.2004 Helse Dagfinn Høybråten Ansgar Gabrielsen
18.06.2004 Olje- og energi Einar Steensnæs
- ut av regjering
Thorhild Widvey
- inn i regjering
18.06.2004 Sosial Ingjerd Schou
- ut av regjering
Dagfinn Høybråten
18.06.2004 Næring- og handel  Ansgar Gabrielsen Børge Brende
18.06.2004 Miljøvern Børge Brende Knut Arild Hareide
- inn i regjering

 

Statssekretærer
Husøy, Kari
, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. (KrF)

Husan, Gunnar, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. (KrF)

Sæter, Odd Jostein, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. (KrF)

Moen, Eirik Ola Hektoen, tidligere statssekretær. Statssekretær,
Statsministerens kontor. (H)

Kvassheim, Gunnar, redaktør. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 30. september 2005. (V)

Traavik, Kim, ekspedisjonssjef. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (H)

Tronstad, Elsbeth Sande, tidligere personlig sekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 31. desember 2002 (H)

Helgesen, Vidar, advokatfullmektig. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (H)

Børmer, Øystein, politisk rådgiver. Statssekretær, Finansdepartementet. (H)

Moen, Kari Elisabeth Olrud, konsulent. Statssekretær, Finansdepartementet. Permisjon 21. april 2004 – 31. juli 2005. (H)

Hareide, Knut Arild, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Finansdepartementet. Avskjed 4. august 2003. (KrF)

Gjerløw, Berit Øksnes, sogneprest. Statssekretær, Kulturdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (kirkesaker). Kultur- og kirkedepartementet 1. januar 2002.(KrF)

Slettholm, Yngve, førsteamanuensis. Statssekretær, Kulturdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (kirkesaker). Kultur- og kirkedepartementet 1. januar 2002. (KrF)

Kongshaug, Leif Helge, rektor. Statssekretær, Landbruksdepartementet. Landbruks- og matdepartementet 1. oktober 2004. Avskjed 30. september 2005. (V)

Ravnanger, Kristin, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Sosial- og
helsedepartementet (helsesaker). Helsedepartementet 1. januar 2002. Avskjed 18. juni 2004. Statssekretær 18. juni 2004, Sosialdepartementet. Arbeids- og sosialdepartementet 1. oktober 2004. (KrF)

With, Odd Anders, tidligere statssekretær. Statssekretær, Barne- og familiedepartementet. Avskjed 9. oktober 2003.(KrF)

Haugstad, Bjørn, forsker. Statssekretær, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (unntatt kirkesaker). Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 2002. (H)

Strand, Solveig, daglig leder. Statssekretær, Fiskeridepartementet. Avskjed 7. juni 2002.(H)

Kaldheim, Osmund, tidligere personlig sekretær. Statssekretær, Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker). Sosialdepartementet 1. januar 2002. Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. januar 2003. Avskjed 8. mars 2004.(H)

Hammer, Helle, direktør. Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 18. juni 2004. Konstituert statssekretær 18. juni 2004 - 31. juli 2005, Finansdepartementet. (H)

Ellingsen, Arnfinn Torbjørn, rektor. Statssekretær, Samferdselsdepartementet. (V)

Støylen, André, siviløkonom. Statssekretær, Miljøverndepartementet. Avskjed 13. desember 2002.(H)

Holme, Jørn, konstituert generaladvokat. Statssekretær 26. oktober 2001, Justis- og politidepartementet. Avskjed 18. juni 2004. (V)

Sletner, Rita, personalsjef. Statssekretær 26. oktober 2001, Justis- og politidepartementet. (V)

Kjørven, Olav, direktør. Statssekretær 26. oktober 2001, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). Avskjed 15. februar 2005. (KrF)

Skjelbred, Brit, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 26. oktober 2001, Olje- og energidepartementet. Avskjed 27. februar 2004. (KrF)

Bergesen, Helge Ole, forsker. Statssekretær 26. oktober 2001, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (unntatt kirkesaker). Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 2002. (H)

Ryssdal, Lars Arne, sekretariatsleder. Statssekretær 26. oktober 2001, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 8. mars 2004. (H)

Ulseth, Oluf, direktør. Statssekretær 26. oktober 2001, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 18. juni 2004. Statssekretær 18. juni 2004, Olje- og energidepartementet. (H)

Johnsen, Kristin Ørmen, dekanus. Statssekretær 26. oktober 2001, Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 18. januar 2004. (H)

Meyer, Morten Andreas, seniorrådgiver. Statssekretær 26. oktober 2001, Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 26. oktober 2003. (H)

Eira, Anders Johan Henrik, banksjef. Statssekretær 26. oktober 2001,
Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 8. oktober 2004. (H)

Heløe, Gunnar, kommandørkaptein. Statssekretær 26. oktober 2001, Forsvarsdepartementet. Avskjed 31. desember 2003. (H)

Meyer, Christine Benedichte, viserektor. Statssekretær 1. november 2001, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 17. januar 2003.(H)

Nordrum, Siv, journalist. Statssekretær 16. november 2001, Statsministerens kontor. (KrF)

Widvey, Thorhild, tidligere stortingsrepresentant. Statssekretær 14. juni 2002, Fiskeridepartementet. Utenriksdepartementet (utenrikssaker) 31. januar 2003. Statsråd 18. juni 2004, sjef for Olje- og energidepartementet. (H)

Hiim, Lars Jacob, sekretariatsleder. Statssekretær 13. desember 2002, Miljøverndepartementet. Avskjed 18. juni 2004. Statssekretær 18. juni 2004, Nærings- og handelsdepartementet. Permisjon 21. februar-18. mai 2005. (H)

Risebrobakken, Jan Otto, politisk rådgiver. Statssekretær 1. januar 2003, Sosialdepartementet. Avskjed 18. juni 2004. Statssekretær 18. juni 2004, Helsedepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2004. (H)

Johnsen, Janne, politisk rådgiver. Statssekretær 31. januar 2003, Fiskeridepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet 1. oktober 2004. (H)

Solberg, Harald, politisk rådgiver. Statssekretær 4. august 2003, Finansdepartementet. (KrF)

Syversen, Hans Olav, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 9. oktober 2003, Barne- og familiedepartementet. Avskjed 30. september 2005. (KrF)

Jenssen, Frank, kommunalråd. Statssekretær 20. oktober 2003, Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 28. februar 2005. (H)

Pedersen, Bård Glad, politisk rådgiver. Statssekretær 1. januar 2004,  Forsvarsdepartementet. (H)

Bretzeg, Cathrin, personalsjef. Statssekretær 16. februar 2004, Kommunal- og regionaldepartementet. (H)

Håbrekke, Øyvind, politisk rådgiver. Statssekretær 27. februar 2004, Olje- og energidepartementet. Avskjed 18. juni 2004. Statssekretær 18. juni 2004, Miljøverndepartementet.(KrF)

Solberg, Eirik Lae, politisk rådgiver. Statssekretær 8. mars 2004, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 18. juni 2004. Statssekretær 18. juni 2004, Arbeids- og administrasjonsdepartementet (administrasjonssaker). Moderniseringsdepartementet 1. oktober 2004.(H)

Torsøe, Eldbjørg, byrådssekretær. Statssekretær 8. mars 2004, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 18. juni 2004. (H)

Prytz, Trond, politimester. Statssekretær 18. juni 2004, Justis- og politidepartementet. (V)

Eide, Helge, tidligere statssekretær. Statssekretær 18. juni 2004, Sosialdepartementet. Arbeids- og sosialdepartementet 1. oktober 2004. (KrF)

Aspaker, Elisabeth Ragnhild, politisk rådgiver. Statssekretær 18. juni 2004, Helsedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2004. Avskjed 30. september 2005. (H)

Skogen, Tone, avdelingsdirektør. Statssekretær 18. juni 2004, Nærings- og handelsdepartementet. (H)

Graham, Sylvi, ordfører. Statssekretær 20. august 2004, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (H)

Hætta, Ellen Inga Olavsdatter, reindriftssjef. Statssekretær 15. oktober 2004, Kommunal- og regionaldepartementet. (H)

Iversen, Roger, politisk rådgiver. Statssekretær 1. januar 2005, Kommunal- og regionaldepartementet. (H)

Olsen, Geir S., politisk rådgiver. Statssekretær 1. januar 2005, Finansdepartementet. (V)

Lunde, Leiv, tidligere statssekretær. Statssekretær 16. februar 2005, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). (KrF)

Johansen, Just Hjalmar, daglig leder. Statssekretær 21. februar 2005, Kommunal- og regionaldepartementet. (H)

Skaar, Bjørn Johnny, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 21. februar-18. mai 2005, Nærings- og handelsdepartementet. (H)


Politiske rådgivere
Solberg, Harald
, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Statsministerens kontor. Statssekretær 4. august 2003, Finansdepartementet. (KrF)

Georgsen, Kaj-Martin, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Finansdepartementet. (H)

Løyning, Gjermund, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Kulturdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (kirkesaker). Kultur- og kirkedepartementet 1. januar 2002. (KrF)

Risebrobakken, Jan Otto, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Sosial- og
helsedepartementet (sosialsaker). Sosialdepartementet 1. januar 2002. Statssekretær 1. januar 2003, Sosialdepartementet. (H)

Solberg, Eirik Lae, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Nærings- og
handelsdepartementet. Statssekretær 8. mars 2004, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. (H)

Roland, Pål Christian, assisterende direktør. Politisk rådgiver 21. oktober 2001, Sosial- og helsedepartementet (helsesaker). Helsedepartementet 1. januar 2002. Avskjed 26. mai 2004. (KrF)

Johnsen, Janne, prosjektleder. Politisk rådgiver 22. oktober 2001,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Statssekretær 31. januar 2003, Fiskeridepartementet. (H)

Hansen, David, leder. Politisk rådgiver 22. oktober 2001, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). (KrF)

Stenersen, Ruth Leonore, husmor. Politisk rådgiver 22. oktober 2001, Barne- og familiedepartementet. Avskjed 18. juni 2004. (KrF)

Bjørlo, Alfred Jens, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 22. oktober 2001, Samferdselsdepartementet. Permittert 13. april 2004. Avskjed 29. november 2004. (V)

Meyer, Marit Helene, redaktør. Politisk rådgiver 23. oktober 2001, Justis- og politidepartementet. Permittert 1. desember 2002-15. september 2003. Avskjed 10. januar 2005. (V)

Hjemdal, Line Henriette Holten, prosjektleder. Politisk rådgiver 23. oktober 2001, Sosial- og helsedepartementet (helsesaker). Helsedepartementet 1. januar 2002. Sosialdepartementet 18. juni 2004. Arbeids- og sosialdepartementet 1. oktober 2004. Avskjed 28. februar 2005. (KrF.)

Håbrekke , Øyvind, rådgiver. Politisk rådgiver 23. oktober 2001, Olje- og energidepartementet. Statssekretær samme sted 27. februar 2004. (KrF)

Iversen, Roger, politisk sekretær. Politisk rådgiver 23. oktober 2001, Kommunal- og regionaldepartementet. Statssekretær i samme departement 1. januar 2005. (H)

Pedersen, Bård Glad, informasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 26. oktober 2001, Forsvarsdepartementet. Statssekretær samme sted 1. januar 2004. (H)

Aspaker, Elisabeth Ragnhild, tidligere personlig sekretær. Politisk rådgiver 30. oktober 2001, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (unntatt kirkesaker). Undervisnings- og forskningsdepartementet 1. januar 2002. Statssekretær 18. juni 2004, Helsedepartementet. (H)

Andreassen, Jorhill, kontorsjef. Politisk rådgiver 31. oktober 2001, Fiskeridepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet 1. oktober 2004. (H)

Skaar, Bjørn Johnny, selvstendig næringsdrivende. Politisk rådgiver 31. oktober 2001, Miljøverndepartementet. Nærings- og handelsdepartementet 18. juni 2004. Departementskonstituert statssekretær 21. februar-18. mai 2005, Nærings- og handelsdepartementet. (H)

Widme, Nils-Ola, lawyer-linguist. Politisk rådgiver 1. november 2001, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 8. mars 2004. (H)

Hedstein, Alvhild, direktør. Politisk rådgiver 19. november 2001,
Landbruksdepartementet. Avskjed 20. august 2004. (V)

Olsen, Geir S., generalsekretær. Politisk rådgiver 4. februar 2002,
Landbruksdepartementet. Permittert 2. august-1. oktober 2004. Landbruks- og matdepartementet 1. oktober 2004. Statssekretær 1. januar 2005, Finansdepartementet. (V)

Harwiss, Hilde Elise Lytomt, byrådssekretær. Vikarierende politisk rådgiver 1. desember 2002, Justis- og politidepartementet. Permittert 30. juni-30. september 2003. Avskjed 30. september 2003. (V)

Mjærum, Øistein, informasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 3. desember 2002, Statsministerens kontor. (KrF)

Hauglie, Anniken, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 1. januar 2003, Sosialdepartementet. Permittert 20. mai 2004. Avskjed 18. juni 2004. (H)

Berger, Marit, byrådssekretær. Politisk rådgiver 10. mars 2003,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (H)

Molandsveen, Sverre, politisk rådgiver. Vikarierende politisk rådgiver 30. juni 2003, Justis- og politidepartementet. Avskjed 14. september 2003.

Fone, Wenche, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 4. august 2003, Statsministerens kontor. Permittert 8. mars-31. desember 2004. (KrF)

Eidem, Bengt Trygve, politibetjent. Politisk rådgiver 1. januar 2004,
Forsvarsdepartementet. Permisjon 24. januar 2005. (H)

Jakobsen, Aksel, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 15. januar 2004,
Helsedepartementet. Sosialdepartementet 18. juni 2004. Arbeids- og sosialdepartementet 1. oktober 2004. (KrF)

Kvisberg, Torunn Elise, tidligere politisk rådgiver. Vikarierende politisk
rådgiver 3. mars-31. desember 2004, Statsministerens kontor. (KrF)

Vassbø, Astrid Apalset, politisk sekretær. Politisk rådgiver 10. mars 2004, Olje- og energidepartementet. Barne- og familiedepartementet 21. juni 2004. (KrF)

Rygg, Anne Haabeth, byrådssekretær. Politisk rådgiver 17. mars 2004, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (administrasjonssaker) 18. juni 2004. Moderniseringsdepartementet 1. oktober 2004. (H)

Stray, Bernt Jørgen, advokatfullmektig. Politisk rådgiver 13. april 2004,
Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 18. juni 2004. (H)

Molandsveen, Sverrre, tidligere vikarierende politisk rådgiver. Vikarierende politisk rådgiver 13. april 2004, Samferdselsdepartementet. Politisk rådgiver 29. november 2004, Samferdselsdepartementet. (V)

Holm, Kristin, politisk rådgiver. Vikarierende politisk rådgiver 21. april 2004, Sosialdepartementet. Politisk rådgiver 18. juni 2004, Helsedepartementet. Politisk rådgiver 1. oktober 2004, Helse- og omsorgsdepartementet. Permisjon 29. juli 2005. (H)

Aarset, John-Ragnar Kvam, sekretariatsnestleder. Politisk rådgiver 10. mai 2004, Kommunal- og regionaldepartementet. (H)

Mathisen, Åshild, informasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 18. juni 2004,
Miljøverndepartementet. (KrF)

Mauritzen, Bjørn Kjetil, siviløkonom. Politisk rådgiver 24. juni 2004, Olje- og energidepartementet. (H)

Torsøe, Eldbjørg, tidligere statssekretær. Politisk rådgiver 2. august 2004, Utdannings- og forskningsdepartementet. Permisjon 24. august-13. september 2005.(H)

Kvelland, Eva, student. Vikarierende politisk rådgiver 2. august 2004,
Landbruksdepartementet. Politisk rådgiver 1. oktober 2004, Landbruks- og matdepartementet. (V)

Høgestøl, Kjersti Marie, siviløkonom. Politisk rådgiver 2. august 2004, Justis- og politidepartementet. Avskjed 3. oktober 2004. (V)

Holsen, Maren Hersleth, landskapsarkitekt. Politisk rådgiver 16. august 2004, Landbruksdepartementet. Landbruks- og matdepartementet 1. oktober 2004. Avskjed 30. september 2005. (V)

Høgestøl, Kjersti Marie, tidligere politiske rådgiver. Politisk rådgiver 10. januar 2005, Justis- og politidepartementet. (V)

Pettersen, Ivan, politisk rådgiver. Fungerende politisk rådgiver 24. januar 2005, Forsvarsdepartementet. (H)

Brøske, Rolf Jarle, rådgiver. Fungerende politisk rådgiver 17.februar-18. mai 2005, Nærings- og handelsdepartementet. (H)

Stenset, Eva-Charlotte, journalist. Politisk rådgiver 22. februar 2005, Arbeids- og sosialdepartementet. (KrF)

Anne-Cecilie Kaltenborn, spesialrådgiver. Fungerende politisk rådgiver 1. juni 2005, Helse- og omsorgsdepartementet. (H)

Groth, Marianne, byrådssekretær. Fungerende politisk rådgiver 24. august-13. september 2005, Utdannings- og forskningsdepartementet. (H)


Statsrådsekretær

- 16. november 2001 ble tittelen på embetet som ivaretok disse oppgavene, departementsråden ved Statsministerens kontor, endret til regjeringsråd.
Grydeland, Bjørn Trygve, departementsråd og statsrådsekretær. Avskjed 14. november 2001.

Frisak, Nina, høyesterettsdommer. Departementsråd og statsrådsekretær 15. november 2001. Regjeringsråd og statsrådsekretær 16. november 2001.

Spildo, Arne, ekspedisjonssjef. Assisterende regjeringsråd og assisterende statsrådsekretær 21. desember 2001.

 

I statsråd 14. oktober 2005 søkte Kjell Magne Bondeviks andre regjering avskjed, etter at valget 12. september 2005 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. oktober 2005, med virkning fra 17. oktober 2005 kl. 13.00.  Samtidig ble Jens Stoltenbergs andre regjering utnevnt, med virkning fra 17. oktober 2005 kl. 13.00.