Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19. oktober 2001–17. oktober 2005

Kristelig Folkeparti (KrF), Høyre (H) og Venstre (V)

Kjell Magne Bondevik andre regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 19. oktober 2001, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Jens Stoltenbergs første regjering, etter at valget 10. september 2001 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

I statsråd 14. oktober 2005 søkte Kjell Magne Bondeviks andre regjering avskjed, etter at valget 12. september 2005 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. oktober 2005, med virkning fra kl. 13.00 samme dag.  Samtidig ble Jens Stoltenbergs andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Departementsråd Bjørn T. Grydeland, til 15. november 2001
Departementsråd Nina Frisak, 15. november 2001-16. november 2001
Regjeringsråd Nina Frisak, fra 16. november 2001

Om regjeringen

Statsminister:
Kjell Magne Bondevik (KrF)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere