Leiv Lunde

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Johnson, Hilde Frafjord

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

16.02.2005–17.10.2005

Statssekretær

for statsråd Johnson, Hilde Frafjord

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

23.10.1997–17.03.2000