Kjell Magne Bondeviks første regjering

17. oktober 1997–17. mars 2000

Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet (Sp)

Kjell Magne Bondeviks første regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 17. oktober 1997, med virkning fra kl. 13.00 samme dag. Den overtok etter Thorbjørn Jaglands regjering, etter at valget 14. september 1997 ikke hadde styrket denne regjeringens grunnlag i Stortinget. 

I statsråd 10. mars 2000 søkte Kjell Magne Bondeviks første regjering avskjed, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i en sak om utbygging av gasskraftverk og fått flertall mot seg i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. mars 2000, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Jens Stoltenbergs første regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Departementsråd Bjørn T. Grydeland

Om regjeringen

Statsminister:
Kjell Magne Bondevik (KrF)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere