Norske regjeringer siden 1945

Kjell Magne Bondeviks første regjering

17. oktober 1997–17. mars 2000

Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet (Sp)

Kjell Magne Bondeviks første regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 17. oktober 1997, med virkning fra kl. 13.00 samme dag. Den overtok etter Thorbjørn Jaglands regjering, etter at valget 14. september 1997 ikke hadde styrket denne regjeringens grunnlag i Stortinget. 

I statsråd 10. mars 2000 søkte Kjell Magne Bondeviks første regjering avskjed, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i en sak om utbygging av gasskraftverk og fått flertall mot seg i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. mars 2000, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Jens Stoltenbergs første regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Departementsråd Bjørn T. Grydeland

Om regjeringen

Statsminister:
Kjell Magne Bondevik (KrF)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere