Kjell Magne Bondeviks første regjering

17. oktober 1997–17. mars 2000

Venstre (V), Senterpartiet (Sp) og Kristelig Folkeparti (KrF)

Antall regjeringsmedlemmer:

17.10.1997 19
17.03.2000 19


Antall statssekretærer og politiske rådgivere:

17.10.1997 15
28.11.1997 55
17.03.2000 61


Antall menn/kvinner i regjeringen:

17.10.1997 10 menn - 9 kvinner
17.03.2000 11 menn - 8 kvinner


Statsminister
Bondevik, Kjell Magne, tidligere utenriksminister. Statsminister.
Permittert 31. august-24. september 1998. (KrF)

Lahnstein, Anne Enger, statsråd. Konstituert statsminister 31. august-
24. september 1998. (Sp)


Statsministerens stedfortreder
Lahnstein, Anne Enger, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kulturdepartementet, og statsministerens stedfortreder. Også konstituert statsminister 31. august-24. september 1998. Konstituert sjef også for Olje- og energidepartementet 26. mars-27. august 1999. Avskjed 8. oktober 1999. (Sp)

Enoksen, Odd Roger, statsråd. Statsministerens stedfortreder fra 8. oktober 1999. (Sp)


Statsråder
Haugland, Valgerd Svarstad, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet. (KrF)

Sponheim, Lars, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet. (V)

Vollebæk, Knut, tidligere statssekretær. Utenriksminister. (KrF)

Angelsen, Peter, fisker. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet. Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål 16. mars 1999. Avskjed 21. januar 2000. (Sp)

Restad, Gudmund, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. Sjef for Finansdepartementet 1. januar 2000. (Sp)

Haarstad, Ragnhild Queseth, tidligere stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet, med unntak av arbeidsavdelingen. Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål 23. oktober 1997. Sjef for Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 1998. Avskjed 16. mars 1999. (Sp)

Gjønnes, Kåre, fylkesmann. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet . Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål 21. januar 2000. (KrF)

Aure, Aud Inger, ordfører. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Permittert 21. januar- 15. mars 1999. Avskjed 15. mars 1999.(KrF)

Løwer, Eldbjørg, direktør. Statsråd og sjef for Planleggings- og samordningsdepartementet, og for arbeidsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. januar 1998. Sjef for Forsvarsdepartementet 15. mars 1999. (V)

Dørum, Odd Einar, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. Sjef for Justis- og politidepartementet 15. mars 1999. (V)

Lilletun, Jon, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (KrF)

Fjærvoll, Dag Jostein, rektor. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Sjef for Samferdselsdepartementet 15. mars 1999. (KrF)

Kleppa, Magnhild Meltveit, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Sosial- og helsedepartementet, med unntak av helsesakene. (Sp)

Høybråten, Dagfinn, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for helsesakene i Sosial- og helsedepartementet. Konstituert sjef også for Justis- og politidepartementet 18. februar-15. mars 1999. (KrF)

Arnstad, Marit, tidligere personlig sekretær. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet. Permittert 26. mars-27. august 1999. (Sp)

Johnson, Hilde Frafjord, tidligere personlig sekretær. Statsråd og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet, også utenriksministerens stedfortreder. Sjef også for menneskerettighetssakene i Utenriksdepartementet 19. desember 1997. (KrF)

Fjellanger, Guro, nestleder. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet (V)

Dåvøy, Laila, tidligere statssekretær. Statsråd 15. mars 1999, sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. (KrF)

Enoksen, Odd Roger, stortingsrepresentant. Statsråd 16. mars 1999, sjef for Kommunal- og regionaldepartementet. Også statsministerens stedfortreder 8. oktober 1999. (Sp)

Haga, Åslaug Marie, statssekretær. Statsråd 8. oktober 1999, sjef for Kulturdepartementet. (Sp)

Brekk, Lars Peder, tidligere personlig sekretær. Statsråd 21. januar 2000, sjef for Fiskeridepartementet. (Sp)


Statsrådsbevegelser i Bondeviks første regjering 1997-2000:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1998      
31.08.1998 Statsminister Kjell Magne Bondevik
- permisjon
Anne Enger Lahnstein
- konstituert
24.09.1998 Statsminister Anne Enger Lahnstein
- konstituert
Kjell Magne Bondevik
1999 Departement Ut av departement Inn i departement
21.01.1999 Justis Aud Inger Aure
- permisjon
Dagfinn Høybråten
- konstituert
15.03.1999 Justis Aud Inger Aure
- ut av regjering
Odd Einar Dørum
15.03.1999 Samferdsel Odd Einar Dørum Dag Jostein Fjærvoll
15.03.1999 Arbeid- og
administrasjon
Eldbjørg Løwer Laila Dåvøy
- inn i regjering
15.03.1999 Forsvar Dag Jostein Fjærvoll Eldbjørg Løwer
16.03.1999 Kommunal-
og regional
Ragnhild Q. Haarstad
- ut av regjering
Odd Roger Enoksen
- inn i regjering
26.03.1999 Olje- og energi Marit Arnstad
- permisjon
Anne Enger Lahnstein
- konstituert
27.08.1999 Olje- og energi Anne Enger Lahnstein
- konstituert
Marit Arnstad
08.10.1999 Kultur Anne Enger Lahnstein
- ut av regjering
Åslaug Haga
- inn i regjering
2000 Departement Ut av departement Inn i departement
21.01.2000 Fiskeri Peter Angelsen
- ut av regjering
Lars Peder Brekk
- inn i regjering


Statssekretærer
Husøy, Kari, politisk rådgiver. Statssekretær, Statsministerens kontor (KrF)

Husan, Gunnar, generalsekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. (KrF)

Sæter, Odd Jostein, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. (KrF)

Skjørestad, Jarle, sekretariatsleder. Statssekretær, Statsministerens kontor.
Utenriksdepartementet (utenrikssaker) 29. mars 1999 (Sp)

Egeberg, Ivar, ordfører. Statssekretær, Kulturdepartementet. Avskjed 17. juli 1998. (Sp)

Berg, Harriet E., konsulent. Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet. (V)

Haga, Åslaug Marie, tidligere personlig sekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Statsministerens kontor 29. mars 1999. Statsråd 8. oktober 1999, sjef for Kulturdepartementet. (Sp)

Synnes, Arne, tidligere statssekretær. Statssekretær, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 15. oktober 1999.(KrF)

Skjørestad, Endre, advokat. Statssekretær, Finans- og tolldepartementet. Finansdepartementet 1. januar 2000. (Sp)

Alvheim, Kjell, opplæringsleiar. Statssekretær, Planleggings- og samordningsdepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. januar 1998. Avskjed 15. mars 1999. (V)

Skogsholm, Torild, rådgiver. Statssekretær, Samferdselsdepartementet. Avskjed
15. mars 1999. (V)

Helgesen, Svein, skolesjef. Statssekretær, Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet. (KrF)

Giil, Håkon, lektor. Statssekretær, Olje- og energidepartementet. Avskjed 29. januar 1999. (Sp)

Nakken, Johannes Martin, salgsdirektør. Statssekretær 23. oktober 1997, Fiskeridepartementet. Avskjed 3. november 1999. (Sp)

Hoven, Tori, rådgiver. Statssekretær 23. oktober 1997, Finans- og tolldepartementet. Permittert 5. desember 1997-30. september 1998. Finansdepartementet 1. januar 2000 Avskjed 17. januar 2000. (V)

Gaup, Johanne N., tidligere stortingsrepresentant. Statssekretær 23. oktober 1997, Kommunal- og arbeidsdepartementet (kommunalsaker). Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 1998. (Sp)

Hagen, Per N., tidligere statssekretær. Statssekretær 23. oktober 1997, Kommunal- og arbeidsdepartementet (kommunalsaker). Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 1998. Avskjed 10. mai 1999 (Sp)

Totland, Marit Elisebet, ordfører. Statssekretær 23. oktober 1997, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (KrF)

Roaldsen, Rita H., spesialpedagog. Statssekretær 23. oktober 1997, Sosial- og
helsedepartementet (sosialsaker). Avskjed 29. januar 1999. (Sp)

Holme, Idar Magne, tidligere statssekretær. Statssekretær 23. oktober 1997, Sosial- og helsedepartementet (helsesaker). (KrF)

Lunde, Leiv, forsker. Statssekretær 23. oktober 1997, Utenriksdepartementet
(utviklingssaker, fra 19. desember 1997 også menneskerettighetssaker). (KrF)

Sundby, Jan Erik, rektor. Statssekretær 24. oktober 1997, Landbruksdepartementet. (KrF)

Woie, Per Tore, gruppesekretær. Statssekretær 27. oktober 1997, Statsministerens kontor. (V)

With, Odd Anders, redaksjonssjef. Statssekretær 27. oktober 1997, Barne- og
familiedepartementet. Avskjed 23. august 1999. (KrF)

Hellesnes, Odd, daglig leder. Statssekretær 27. oktober 1997, Nærings- og handelsdepartementet. I embetet til sin død 13. april 1999. (V)

Anmarkrud, Åshild, sykepleier. Statssekretær 27. oktober 1997, Justis- og
politidepartementet. Avskjed 15. mars 1999. (KrF)

Simonsen, Jesper Werdelin, forskningsdirektør. Statssekretær 27. oktober 1997, Miljøverndepartementet. (V)

Heggheim, Ommund, plan- og næringssjef. Statssekretær 29. oktober 1997,
Forsvarsdepartementet. Avskjed 15. mars 1999. (KrF)

Matlary, Janne Haaland, forsker. Statssekretær 6. november 1997, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (KrF)

Solbakken, Bjørn Johan, sorenskriver. Statssekretær 28. november 1997, Justis-
og politidepartementet. (KrF)

Moe, Brynjulf, komitésekretær. Konstituert statssekretær 5. desember 1997,
Finans- og tolldepartementet. Avskjed 30. september 1998. (V)

Skulberg, Per Kristian, tidligere statssekretær. Statssekretær 17. juli 1998,
Kulturdepartementet. (Sp.)

Grimstad, Erlend, politisk rådgiver. Statssekretær 29. januar 1999, Olje- og
energidepartementet. (Sp)

Tungesvik, Steinulf, politisk rådgiver. Statssekretær 29. januar 1999, Sosial- og
helsedepartementet (sosialsaker). (Sp.)

Strømmen, Wegger Christian, seniorrådgiver. Statssekretær 12. februar 1999,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (KrF)

Alvheim, Kjell, tidligere statssekretær. Statssekretær 19. mars 1999,
Forsvarsdepartementet. (V)

Hamar, Atle, politisk rådgiver. Statssekretær 19. mars 1999, Justis- og
politidepartementet. (V)

Sandal, Svein Ottar, miljøverksjef. Statssekretær 22. mars 1999,
Samferdselsdepartementet. (KrF)

Eide, Helge, assisterende direktør. Statssekretær 22. mars 1999, Arbeids- og
administrasjonsdepartementet. Finans- og tolldepartementet 18. oktober 1999. Finansdepartementet 1. januar 2000. (KrF)

Antonsen, Hans Tormod, politisk rådgiver. Statssekretær 23. april 1999,
Nærings- og handelsdepartementet. (V)

Lundteigen, Per Olaf, generalsekretær. Statssekretær 10. mai 1999, Kommunal-
og regionaldepartementet. (Sp)

Ulleren, Olav, ordfører. Statssekretær 10. mai 1999, Kommunal- og regionaldepartementet. (Sp)

Laupsa, Torunn, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 23. august 1999, Barne- og familiedepartementet. (KrF)

Røine, Anna Kristine Jahr, sekretariatsleder. Statssekretær 18. oktober 1999,
Statsministerens kontor. (Sp)

Solberg, Jostein, fylkesarbeidssjef. Statssekretær 25. oktober 1999, Arbeids- og
administrasjonsdepartementet. (KrF)

Magnussen, Terje Lorentz, regiondirektør. Statssekretær 3. november 1999,
Fiskeridepartementet. Avskjed 21. januar 2000. (Sp)

Leirvik, Reinert Andreas, rådgiver. Statssekretær 17.januar 2000,
Finansdepartementet. (V)

Mikkelsen, Kenneth, juridisk konsulent. Statssekretær 4. februar 2000,
Fiskeridepartementet. (Sp)

Killingland, Tore, politisk rådgiver. Statssekretær 25. februar 2000,
Statsministerens kontor. (V)


Politiske rådgivere
Instefjord, Gunnstein, sekretariatsleder. Politisk rådgiver, Statsministerens kontor. (KrF)

Tørring, Randi Helene Gran, fylkesvaraordfører. Politisk rådgiver,
Statsministerens kontor. (KrF)

Jørstad, Guri, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 22. oktober 1997, Kulturdepartementet. Avskjed 31. desember 1998. (Sp)

Mæstad, Inge Takle, generalsekretær. Politisk rådgiver 22. oktober 1997, Barne-
og familiedepartementet. (KrF)

Antonsen, Hans Tormod, gruppesekretær. Politisk rådgiver 22. oktober 1997, Nærings- og handelsdepartementet. Statssekretær samme sted 23. april 1999. (V)

Riis-Johansen, Terje, tidligere stortingsrepresentant. Politisk rådgiver 22. oktober 1997, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 31. januar 1999. (Sp)

Lian, Eva, tidligere stortingsrepresentant. Politisk rådgiver 22. oktober 1997,
Kommunal- og arbeidsdepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 1998. Kommunal- og regionaldepartementet 16. mars 1999. Avskjed 12. mai 1999. (Sp)

Skjelbred, Brit, rådgiver. Politisk rådgiver 22. oktober 1997, Landbruksdepartementet. Avskjed 31. desember 1998. (KrF)

Eikesdal, Inger Lund, adjunkt. Politisk rådgiver 22. oktober 1997, Planleggings-
og samordningsdepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. januar 1998. Avskjed 15. mars 1999. (V)

Hamar, Atle, distriktsarbeidssjef. Politisk rådgiver 22. oktober 1997, Samferdselsdepartementet. Justis- og politidepartementet 15. mars 1999. Statssekretær samme sted 19. mars 1999. (V)

Killingland, Tore, avdelingsdirektør. Midlertidig politisk rådgiver 22. oktober 1997, Samferdselsdepartementet. Statssekretær 25. februar 2000, Statsministerens kontor. (V)

Angell, Elisabeth, forsker. Politisk rådgiver 24. oktober 1997, Barne- og familiedepartementet. (KrF)

Støle, Reidun Ann, driftsleiar. Politisk rådgiver 24. oktober 1997, Fiskeridepartementet. Avskjed 21. januar 2000. (Sp)

Syversen, Hans Olav, gruppesekretær. Politisk rådgiver 24. oktober 1997, Justis-
og politidepartementet. Avskjed 15. mars 1999. (KrF)

Ravnanger, Kristin, dekan. Politisk rådgiver 24. oktober 1997, Sosial- og
helsedepartementet (helsesaker). (KrF)

Øgrey, Randi, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 27. oktober 1997, Miljøverndepartementet. (V)

Stensønes , Malin, avdelingssjef. Politisk rådgiver 30. oktober 1997, Forsvarsdepartementet. Avskjed 4. januar 1999.(KrF)

Grimstad, Erlend Trygve, advokatfullmektig. Politisk rådgiver 30. oktober 1997, Olje- og energidepartementet. Statssekretær samme sted 29. januar 1999. (Sp)

Tungesvik, Steinulf, dommerfullmektig. Politisk rådgiver 1. november 1997, Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker). Statssekretær samme sted 29. januar 1999. (Sp)

Ness, Steinar Gudmund, tidligere statssekretær. Politisk rådgiver 4. november 1997, Kulturdepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet 18. mars 1999. Permittert 29. mars 1999. Avskjed 19. september 1999. (Sp)

Rolfsen, Monica, forsker. Politisk rådgiver 7. november 1997, Nærings- og handelsdepartementet. Permittert 15. juni 1998. Avskjed 31. desember 1998. (V)

Stangnes, Roar, fagsjef. Politisk rådgiver 12. november 1997, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 7. desember 1998. (KrF)

Langeland, Helene, student. Politisk rådgiver 12. november 1997, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet. Avskjed 13. august 1998. (KrF)

Viken, Tove Kari, tidligere stortingsrepresentant. Politisk rådgiver 19. november 1997, Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker). (Sp)

Kjørven, Olav, environmental assessment knowledge manager. Politisk rådgiver 23. november 1997, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). (KrF)

Kvalbein, Aud, informasjonssjef. Politisk rådgiver 26. januar 1998, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (KrF)

Stave, Grethe, prosjektleder. Vikarierende politisk rådgiver 15. juni 1998,
Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 31. desember 1998. (V)

Dalen, Gunnar, bonde. Midlertidig politisk rådgiver 3. august 1998,
Landbruksdepartementet. (Uavhengig, så KrF)

Hareide, Knut Arild, trainee. Politisk rådgiver 13. august 1998, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet. (KrF)

Bartnes, Inge, student. Midlertidig politisk rådgiver 14. september 1998,
Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 16. mars 1999. Kommunal-
og regionaldepartementet 16. mars 1999. (Sp)

Krakk, Vanja Stenslie, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 1. januar 1999,
Kulturdepartementet. (Sp.)

Bjørlo, Alfred, instruktør. Politisk rådgiver 1. januar 1999, Nærings- og
handelsdepartementet. (V)

Kleven, Elin Klakken, informasjonssjef. Politisk rådgiver 1. januar 1999,
Landbruksdepartementet. (KrF)

Buttedahl, Harald, gårdbruker. Politisk rådgiver 14. januar 1999, Finans- og
tolldepartementet. Finansdepartementet 1. januar 2000. (Sp)

Kvisberg, Torunn Elise, dommerfullmektig. Politisk rådgiver 25. januar 1999,
Forsvarsdepartementet. Avskjed 15. mars 1999. (KrF)

Navarsete, Liv Signe, student. Politisk rådgiver 1. februar 1999, Sosial- og
helsedepartementet (sosialsaker). (Sp)

Nordrum, Ivar Arne, programsekretær. Politisk rådgiver 1. februar 1999, Olje-
og energidepartementet. (Sp)

Kvisberg, Torunn Elise, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 19. mars
1999, Samferdselsdepartementet. (KrF)

Wright, Marit Momrak, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 23. mars 1999,
Arbeids- og administrasjonsdepartementet. (KrF)

Radmann, Trine, informasjonssjef. Politisk rådgiver 1. april 1999,
Forsvarsdepartementet. (V)

Metliaas, Trude H., rådgiver. Politisk rådgiver 1. april 1999, Justis- og
politidepartementet. Permisjon 8. november 1999. (V)

Slettemark, Guro, rådgiver. Midlertidig politisk rådgiver 1. april 1999, Justis- og
politidepartementet. Permittert 17. september 1999. Avskjed 30. september 1999. (V)

Størvold, Guri, student. Politisk rådgiver 12. mai 1999, Kommunal- og
regionaldepartementet. (Sp)

Vassnes, Hanne Borgen, journalist. Politisk rådgiver 30. august 1999, Nærings-
og handelsdepartementet. (V)

Lauridsen, Grete Søreide, rådgiver. Midlertidig politisk rådgiver 8. november 1999, Justis- og politidepartementet. (V)

Thon, Bjørn Erik, fungerende avdelingsdirektør. Politisk rådgiver 1. desember 1999, Justis- og politidepartementet. (V)

Solbakken, Hege Åse, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 4. februar 2000,
Fiskeridepartementet. (Sp)

Vevatne, Jan M., organisasjonssjef. Politisk rådgiver 25. februar 2000,
Samferdselsdepartementet. (V)


Statsrådsekretær
(departementsråd ved Statsministerens kontor)
Grydeland, Bjørn Trygve, departementsråd og statsrådsekretær.

 

I statsråd 10. mars 2000 søkte Kjell Magne Bondeviks (første) regjering avskjed, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i en sak om utbygging av gasskraftverk og fått flertall mot seg i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. mars 2000, med virkning fra 17. mars 2000 kl. 12.00. Samtidig ble Jens Stoltenbergs (første) regjering utnevnt, med virkning fra 17. mars 2000 kl. 12.00.