Historisk arkiv

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Kong Harald Vs trontale 1998-1999 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 1998-1999 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 143.  Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Guro Fjellanger.
Stortinget, 2. oktober 1998.

Kilde: www.stortinget.no