Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1991–2002)

1. januar 1991 fikk Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990) navnet endret til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Kirkesakene ble overført fra Kirke- og kulturdepartementet. Dette fikk nå navnet endret til Kulturdepartementet, oppført her som Kulturdepartementet (av 1991).

17. oktober 2001 ble ansvaret for kirkesaker i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet lagt til sjefen for Kulturdepartementet (av 1991). 1. januar 2002 ble disse sakene overført til Kulturdepartementet (av 1991), som nå fikk navnet endret til Kultur- og kirkedepartementet. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartermentet fikk nå navnet endret til Utdannings- og forskningsdepartementet, oppført her som Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002).

Regjeringspolitikere