Jens Stoltenbergs første regjering

17. mars 2000–19. oktober 2001

Arbeiderpartiet (A)

Jens Stoltenbergs første regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 17. mars 2000, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Kjell Magne Bondeviks første regjering, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i en sak om utbygging av gasskraftverk og fått flertall mot seg i Stortinget. 

I statsråd 17. oktober 2001 søkte Jens Stoltenbergs første regjering avskjed, etter at valget 10. september 2001 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 19. oktober 2001, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Kjell Magne Bondeviks andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Departementsråd Bjørn T. Grydeland

Om regjeringen

Statsminister:
Jens Stoltenberg (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere