Jens Stoltenbergs første regjering

17. mars 2000–19. oktober 2001

Antall regjeringsmedlemmer:

17.03.2000 19
19.10.2001 19


Antall statssekretærer og politiske rådgivere:

17.03.2000 15
11.05.2000 49
19.10.2001 56


Antall menn/kvinner i regjeringen:

17.03.2000 11 menn - 8 kvinner
19.10.2001 11 menn - 8 kvinner


Statsminister
Stoltenberg, Jens, stortingsrepresentant. Statsminister.


Utenriksminister
Jagland, Thorbjørn, tidligere statsminister. Utenriksminister.


Statsråder
Godal, Bjørn Tore, tidligere utenriksminister. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Knudsen, Grete, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet, ansvar også for samordning av regjeringens informasjonsteknologi-politikk.

Kosmo, Jørgen Hårek, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Avskjed 5. oktober 2001.

Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet.

Brustad, Sylvia Kristine, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet. Ansvar også for utlendingsavdelingen i Justis- og politidepartementet 7. juni-31. desember 2000 Også sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet og samordningen av nordiske samarbeisdsspørsmål 5. oktober 2001.

Tønne, Tore, konsernsjef. Statsråd og sjef for helsesakene i Sosial- og helsedepartementet.

Horn, Ellen, teatersjef. Statsråd og sjef for Kulturdepartementet.

Ingebrigtsen, Guri Helene, tidligere politisk rådgiver. Statsråd og sjef for Sosial- og helsedepartementet, med unntak av helsesakene.

Gustavsen, Terje Moe, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet.

Gregussen Otto, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet.

Sydnes, Anne Kristin, direktør. Statsråd og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet, også utenriksministerens stedfortreder.

Bjerke, Siri, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet.

Hanssen, Bjarne Håkon, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Harlem, Hanne, tidligere personlig sekretær. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet, fra 7. juni 2000 med unntak av utlendingsavdelingen.

Orheim, Karita Bekkemellem, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet.

Akselsen, Olav, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet.

Giske, Trond, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Stoltenbergs første regjering 2000-2001:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
2000        
05.10.2000 Arbeid- og
administrasjon
Jørgen Kosmo
- ut av regjering
Sylvia Brustad
- konstituert


 

Statssekretærer
Støre, Jonas Gahr, eksekutivdirektør. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Juul, Mona, seniorrådgiver. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 15. desember 2000.

Eide, Espen Barth, forsker. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Johansen, Raymond, avdelingsdirektør. Statssekretær, Utenriksdepartementet
(utenrikssaker).

Singsaas, Øystein, tidligere statssekretær. Statssekretær, Forsvarsdepartementet.

Schultz, Britt, tidligere statssekretær. Statssekretær, Nærings- og
handelsdepartementet.

Pedersen, Steinar Ronald, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Kommunal- og
regionaldepartementet.

Tron, Audun, spesialkonsulent. Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet.

Jynge, Fatma Bhanji, administrerende direktør. Statssekretær, Kommunal- og
regionaldepartementet. Permittert 25. mars 2000. Avskjed 31. mars 2000.

Sund, Eirin Kristin, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Samferdselsdepartementet.

Bergli, Ellen, lærer. Statssekretær, Fiskeridepartementet.

Solbakken, Solveig, kommunikasjonsrådgiver. Statssekretær, Barne- og
familiedepartementet.

Bergersen, Berith, konsulent. Statssekretær, Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet. Avskjed 1. juni 2001.

Mo, Norvald, tidligere statssekretær. Statssekretær 24. mars 2000,
Statsministerens kontor.

Norheim, Hege Marie, seniorrådgiver. Statssekretær 24. mars 2000, Statsministerens kontor. Finansdepartementet 13. oktober 2000.

Soleng, Olav, høgskoledirektør. Statssekretær 24. mars 2000, Nærings- og
handelsdepartementet. Avskjed 2. februar 2001.

Wallevik, Reidun, assisterende fylkesmann. Statssekretær 24. mars 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Permittert 28. juli 2000.

Ovesen, Vidar, underdirektør. Statssekretær 24. mars 2000, Finansdepartementet.

Ingebrigtsen, Roger, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 24. mars 2000,
Kulturdepartementet.

Hagebakken, Tore, ordfører. Statssekretær 24. mars 2000, Sosial- og
helsedepartementet (sosialsaker).

Lier-Hansen, Stein, direktør. Statssekretær 24. mars 2000, Miljøverndepartementet.

Valle, Sveinung, bonde. Statssekretær 24. mars 2000, Landbruksdepartementet.

Mæland, Øystein, tidligere statssekretær. Statssekretær 24. mars 2000, Justis- og
politidepartementet.

Møgedal, Sigrun, direktør. Statssekretær 27. mars 2000, Utenriksdepartementet
(utviklingssaker).

Øverland, Randi Olaug, tidligere statssekretær. Statssekretær 27. mars 2000,  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Larsen, Jan-Erik, konsernredaktør. Statssekretær 31. mars 2000,
Statsministerens kontor.

Bugge, Sverre, direktør. Statssekretær 31. mars 2000, Kommunal- og
regionaldepartementet.

Flatø, Lars Erik, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 31. mars 2000, Sosial-
og helsedepartementet (helsesaker).

Ryel, Anne Lise, likestillingsombud. Statssekretær 31. mars 2000, Justis- og
politidepartementet.

Mo, Ellen, lagdommer. Statssekretær 3. april 2000, Finansdepartementet.

Sandal, Bjørg Kirsten, informasjonssjef. Statssekretær 7. april 2000, Olje- og
energidepartementet.

Therkildsen, Tom, tidligere statssekretær. Statssekretær 8. mai 2000,
Statsministerens kontor.

Haugsnes, Marianne Seip, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 28. juli 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Berg-Hansen, Lisbeth, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 20. oktober 2000, Statsministerens kontor.

Gelius, Einar, sogneprest. Statssekretær 11. desember 2000, Kommunal- og
regionaldepartementet.

Bøhler, Jan, utredningssekretær. Statssekretær 26. januar 2001, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Sandvik, Tore Onshuus, politisk rådgiver. Statssekretær 2. februar 2001,
Nærings- og handelsdepartementet.

Grønvold, Nina Tangnæs, stipendiat. Statssekretær 1. juni 2001, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet.


Politiske rådgivere
Singsaas, Hilde
, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Statsministerens kontor.

Meirik, Kathinka, stud. med. Politisk rådgiver, Statsministerens kontor.

Aagesen, Håvard, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 24. mars 2000, Utenriksdepartementet (utviklingssaker).

Sandvik, Tore Onshuus, ungdomssekretær. Politisk rådgiver 28. mars 2000,
Nærings- og handelsdepartementet. Statssekretær samme sted 2. februar 2001.

Moen, Jo Stein, prosjektkoordinator. Politisk rådgiver 28. mars 2000, Miljøverndepartementet.

Øie, Kjell Erik, rådgiver. Politisk rådgiver 28. mars 2000, Barne- og familiedepartementet.

Broli, Erlend Jahns, avdelingsingeniør. Politisk rådgiver 28. mars 2000, Olje- og
energidepartementet.

Harsvik, Wegard Håkon, informasjonssekretær. Politisk rådgiver 28. mars 2000,
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Bjørnflaten, Anne Marit, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 29. mars 2000,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Permittert 14. februar 2001.

Jensen, Arnt Frode, prosjektleder. Politisk rådgiver 29. mars 2000,
Samferdselsdepartementet.

Mjøsund, Kjetil, politibetjent. Politisk rådgiver 29. mars 2000, Justis- og
politidepartementet. Avskjed 14. september 2001.

Agdestein, Marianne Aasen, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. mars 2000, Kommunal- og regionaldepartementet.

Eriksen, Torbjørn Giæver, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 3. april 2000,
Finansdepartementet.

Helle, Arve, fagkonsulent. Politisk rådgiver 3. april 2000, Fiskeridepartementet.
Avskjed 5. mars 2001.

Næsheim, Sikke, seniorrådgiver. Politisk rådgiver 5. april 2000, Landbruksdepartementet.

Jupskås, Eva Torunn, attføringskonsulent. Politisk rådgiver 10. april 2000,
Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker).

Holst, Aina, student. Politisk rådgiver 12. april 2000, Kulturdepartementet.
Avskjed 7. september 2001.

Thorkildsen, Hilde Kristine Nysten, utviklingskonsulent. Politisk rådgiver 11. mai 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Hole, Eli Anne, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 1. juni 2000, Barne- og
familiedepartementet.

Westby, Tonje, internasjonal sekretær. Politisk rådgiver 13. juni 2000,
Forsvarsdepartementet.

Berrefjord, Pål, journalist. Politisk rådgiver 13. juni 2000, Nærings- og
handelsdepartementet. Avskjed 17. april 2001.

Eira, Inger Marit N., avdelingssykepleier. Politisk rådgiver 1. august 2000,
Sosial- og helsedepartementet (helsesaker).

Alfheim, Frode, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 25. januar 2001,
Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 9. oktober 2001.

Røymo, Kristin, student. Politisk rådgiver 14. februar 2001, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Bolstad, Trygve, industriarbeider. Politisk rådgiver 15. februar 2001, Nærings- og
handelsdepartementet.

Noreide, Venke, adjunkt. Politisk rådgiver 6. mars 2001, Fiskeridepartementet.

Pedersen, Helga, stud.philol. Politisk rådgiver 17. april 2001, Nærings- og
handelsdepartementet.

Hernes, Stein, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 22. mai 2001, Statsministerens kontor.

Holst, Aina, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 11. september 2001,
Kulturdepartementet.


Statsrådsekretær
(departementsråd ved Statsministerens kontor)
Grydeland, Bjørn Trygve, departementsråd og statsrådsekretær.

 

I statsråd 17. oktober 2001 søkte Jens Stoltenbergs (første) regjering avskjed, etter at valget 10. september 2001 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 19. oktober 2001, med virkning fra 19. oktober 2001 kl. 12.00. Samtidig ble Kjell Magne Bondeviks andre regjering utnevnt, med virkning fra 19. oktober 2001 kl. 12.00.