Barne- og familiedepartementet (av 1991) (1991–2006)

1. januar 1991 fikk Familie- og forbrukerdepartementet (av 1990) navnet endret til Barne- og familiedepartementet, oppført her som Barne- og familiedepartementet (av 1991).

17. oktober 2005 ble ansvaret for barnehagesaker i Barne- og familiedepartementet (av 1991) lagt til sjefen for Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002). 1. januar 2006 ble disse sakene overført til Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002), som nå fikk navnet endret til Kunnskapsdepartementet. Barne- og familiedepartementet (av 1991) fikk nå navnet endret til Barne- og likestillingsdepartementet, oppført her som Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006).

Regjeringspolitikere