Sylvia Brustad

Tidligere roller:

Nærings- og handelsminister og konstituert fiskeri- og kystminister (A)

Fiskeri- og kystdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

02.10.2009–20.10.2009

Nærings- og handelsminister (A)

Nærings- og handelsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.06.2008–20.10.2009

Helse- og omsorgsminister (A)

Helse- og omsorgsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–20.06.2008

17.10.2005 ble ansvaret for alkohol- og narkotikasaker i Arbeids- og sosialdepartementet lagt til sjefen for Helse- og omsorgsdepartementet. 01.01.2006 ble disse sakene overført til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommunal- og regionalminister og konstituert arbeids- og administrasjonsminister (A)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998) - Jens Stoltenbergs første regjering

05.10.2001–19.10.2001

Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidssaker.

Kommunal- og regionalminister (A)

Kommunal- og regionaldepartementet - Jens Stoltenbergs første regjering

17.03.2000–19.10.2001

07.06.2000 ble ansvaret for utlendingssaker i Justis- og politidepartementet lagt til sjefen for Kommunal- og regionaldepartementet. 01.01.2001 ble disse sakene overført til Kommunal- og regionaldepartementet.

Barne- og familieminister (A)

Barne- og familiedepartementet (av 1991) - Thorbjørn Jaglands regjering

25.10.1996–17.10.1997

25.10.1996 ble ansvaret for Administrasjonsdepartementet lagt til sjefen for Barne- og familiedepartementet. 15.11.1996 ble ansvaret for Administrasjonsdepartementet lagt til statsråden for langsiktig planlegging.