Jens Stoltenbergs andre regjering

17. oktober 2005–16. oktober 2013

Arbeiderpartiet (A), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV)

Jens Stoltenbergs andre regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 17. oktober 2005, med virkning fra kl. 13.00 samme dag. Den overtok etter Kjell Magne Bondeviks andre regjering, etter at valget 12. september 2005 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

I statsråd 14. oktober 2013 søkte Jens Stoltenbergs andre regjering avskjed, etter at valget 9. september 2013 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 16. oktober 2013, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Erna Solbergs regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Regjeringsråd Nina Frisak

Om regjeringen

Statsminister:
Jens Stoltenberg (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Flertallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV)

Regjeringspolitikere