Øystein Djupedal

Tidligere roller:

Kunnskapsminister (SV)

Kunnskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2006–18.10.2007

Utdannings- og forskningsminister (SV)

Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002) - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–01.01.2006

17.10.2005 ble ansvaret for barnehagesaker i Barne- og likestillingsdepartementet lagt til sjefen for Utdannings- og forskningsdepartementet. 01.01.2006 ble disse sakene ble overført til Utdannings- og forskningsdepartementet, som fikk navnet endret til Kunnskapsdepartementet.